YÜCİTA
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Araştırma Ağı
YÜCİDER
Yayınlar

Diğer

Kitap
The Effects-of-Protecting-Geographical-Indications
Makale
Collective Marks and Geographical Indications - Competitive Strategy of Differentiation and Appropriation of Intangible Heriage
Consumer Preferences for Quality Foods from a South European Perspective: A Conjoint Analysis Implementation on Greek Olive Oil
Consumer evaluations of product certi®cation, geographic association and traceability in Greece
GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND THE COMPETITIVE PROVISION OF QUALITY IN AGRICULTURALMARKETS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS: WHICH WAY SHOULD ASEAN GO?
The Protection of Geographical Indications in India: Issues and Challenges
The Multifaceted Role of the State in the Protection of Geographical Indications: A Worldwide Review
The Role of the State for Geographical Indications of Coffee: Case Studies from Colombia and Kenya
The Role Played by the US Government in Protecting Geographical Indications
Can Geographical Indications Modernize Indonesian and Vietnamese Agriculture? Analyzing the Role of National and Local Governments and Producers’ Strategies
Can Geographical Indications Modernize Indonesian and Vietnamese Agriculture? Analyzing the Role of National and Local Governments and Producers’ Strategies
Geographical Indications, Public Goods, and Sustainable Development: The Roles of Actors’ Strategies and Public Policies
Geographical Indications and “Origin” Products in Brazil – The Interplay of Institutions and Networks
Proving Provenance? Geographical Indications Certification and its Ambiguities
Institutionalizing Geographical Indications in Southern Countries: Lessons Learned from Basmati and Rooibos
Are French Geographical Indications Losing Their Soul? Analyzing Recent Developments in the Governance of the Link to the Origin in France
Coğrafi İşaretlerin Kırsal Turizmde Kullanılma Olanakları
Kırsal Ekonominin Canlanmasında ve Yerel Sahiplenmede Coğrafi İşaretler
Gıdaların Coğrafi İşaretlenmesi
Coğrafi İşaretleme Raporu
Yavaş Turizmde Coğrafi İşaretlemelerin Önemi
Yerel Ürünlerin Ekonomik Kalkınmadaki Önemi
AKŞEHİR KİRAZI ARAŞTIRMASI BULGULARI
AMeta-AnalysisofGeographicalIndicationFoodValuationStudiesWhatDrivesthePremiumforOrigin-BasedLabels
Bölgesel Kalkınmada Geleneksel Gıda Ürünlerinin Rolü ve Geleneksel Gıdalarda İnovasyon Belirleyicileri Üzerine Bir Çalışma Afyon Örneği
Café de Marcala – Honduras GI Approach to Achieving Reputation in the Coffee Market
Consumers and producers expectations towards geographical indications Empiricalevidence for a German case study
DOAL VE KÜLTÜREL ÖZELLKLER LE LÜLETAI
Farmers attitudes towards lamb meat production under Protected Geographical Indication
Geleneksel Gıdalarda Tüketicilerin Gıda Güvenliği Algısı
Geographical Indications and Property Rights Protecting Value-Added Agricultural Products
Geographical Indications and The TradeRelated Intellectual Property RightsAgreement (TRIPS) A Case Study of BasmatiRice Export
Geographical indications terroir and socioeconomic and ecological sustainability The case of tequila
Implementations of geographical indications at brand management of traditional foods in the European Union
Kırsal Ekonominin Canlanmasında ve Yerel Sahiplenmede Coğrafi İşaretler
Perception versus Reality Canadian Consumer Views of Local and Organic
PRESTİJLİTARIM ÜRÜNLERİNİNPAZARLANMASINDAKALİTE VE COĞRAFİİŞARETKAVRAMLARININTUTUNDURULMASI VE BU BAĞLAMDATARIM SATIŞKOOPERATİFLERİNİN ÖNEMİ
The Australian wine industry position on Geographical Indications
The Global Struggle over Geographic Indications
The impact of geographic reputation on the value created in Champagne-Menival
The impact of geographical indication on the revitalisation of a regional economy a case study of Boseong green tea
The impact of Ladotyri Mytilinis PDO cheese on the rural development of Lesvos island Greece
The role of GI in brand making ofTurkish handcrafts
The Role of Traditional and Regional Food Products in RuralDevelopment in Poland
The Socio-Economics of Geographical Indications
Traditional foods Interaction between local and global foods in Turkey
Tregear A.,the role of product qualification
Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı Gemlik Zeytini Örneği
Türkiye de Coğrafi İşaretleme ve Yöresel Ürünler
Yerel Değerlerin Turizm Ürününe Dönüştürülmesinde “Coğrafi İşaretlerin” Kullanımı İzmit Pişmaniyesi Örneği
Tebliğ
Yerel Değerlerin Turizm Ürününe Dönüştürülmesinde “Coğrafi İşaretlerin” Kullanımı
Producers and Consumers Expectations towards Geographical Indications - Empirical Evidence for Hessian Apple Wine
The role of typical products in fostering rural development
Who benefits from PDO PGI
Tez
BÖLGESEL KALKINMADA YÖRESEL ÜRÜNLERİN KULLANIMI DİVLE TULUM PEYNİRİ ÖRNEĞİ
COGRAFI ISARETLERIN EKONOMIK ETKILERI MIKRI VE MAKRO ACIDAN BIR DEGERLENDIRME
COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI
COĞRAFİ İŞARETLERİN TESCİLİ VE DENETİMİ ÜZERİNE FARKLI ÜLKE SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI
Collective agro-food initiatives and sustainable rural development articulation between internal governance and rural governance
DO GEOGRAPHICAL INDICATIONS PROMOTE SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT
GI and Rural Development in the EU
Hakkarinin nisaneleri ve bunların coğrafi işaret kapsamına alınarak ekonomiye kazandırılması
Inter-organisational innovation processes in the agrifood industry An approach to improving management support services applied to the meat industry
KAHRAMANMARAS KENT MERKEZİNDE COGRAFİ ISARETLI URÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİ TERCİHLERİ GEMLİK ZEYTİNİ ÖRNEĞİ
Kalkınmada Yöresel İsaretlerin ve Cİnin Yeri ve Onemi AB ve Turkiye Ornegi
POTENTIAL DEVELOPMENT OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN UKRAINE IN SUPPORT OF RURAL DEVELOPMENT CASE STUDIES OF YALTA RED ONION AND RAKHIVSKA BRYNDZA
Producers Perspectives towards the Geographical Indication Recognition Process in Brazil - An Analysis of Difficulties Found in the Process and Possible Improvements
The Economics of Geographically Differentiated Agri-Food Products
Torok_Aron
YEREL DUZEYDE KALKINMADA COGRAFI ISARETLERIN KULLANIMI VE ETKISI AKSEHIR KIRAZI ETKISI
Rapor
Geographical Indications and Trademarks: Synergies and Conflicts in the International Market
The Socio-Economics of Geographical Indications A Review of Empirical Evidence from Europe
WIPO NATIONAL SEMINAR ON THE PROTECTION OF TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS
Akşehir Kirazı Araştırması Bulguları
Assessmen tof Potential Origin-Linkd Quality Food Products and Their Demand in Ukraine
GI of Origin as a Tool of Product Differentiation The Case of Coffee
Link between Origin Labelled Products and Rural
Protection of Geographical Indications in Kenya

Gönüllü Üyelerimiz

Ziyaretçi Sayısı

Bugün: 249
Son Hafta: 1879
Son Ay: 9320