YÜCİTA
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Araştırma Ağı
YÜCİDER
Misyonumuz

MİSYON
 YÜciTA’nın misyonu ülke genelinde Coğrafi İşaretlerin önemi hakkında farkındalık yaratarak Türkiye’de ideal bir Coğrafi İşaretler sisteminin kurulabilmesi, yöresel ürünlere değer kazandırılarak sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi, kültürel ve biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda çalışmaktır. Bu bağlamda, Türkiye’de Coğrafi İşaret tescillerinin artması ve Coğrafi İşaretli ürünlerimizin uluslararası kuruluşlar tarafından tescili konusunda çaba harcamak da YÜciTA’nın misyonu içinde yer almaktadır.

VİZYON
Türkiye’de ideal bir Coğrafi İşaretler sisteminin kurulabilmesinde temel sivil aktörlerden birisi olmak.

ETİK KURALLARIMIZ
YÜCİTA üyelerinin birbirleri ve diğer üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde aşağıda yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket edilir. 

 1. GÖNÜLLÜLÜK ESASI
  Çalışmalar gönüllülük esası içerisinde herhangi bir beklenti olmaksızın yürütülür.
 2. KARŞILIKLI SAYGI VE GÜVEN
  İlişkiler, karşılıklı saygı içerisinde itibar ve güveni sağlayacak şekilde yürütülür.
 3. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA SAYGI
  Zihinsel yaratıcılığın ortaya koyduğu tüm fikri ve sınaî mülkiyet haklarına saygı gösterilir.
 4. SORUMLULUK
  Türkiye’de Coğrafi İşaretler konusunda donanımlı kişilerden oluşan Ağ’a karşı sorumluluk gereği, Ağ mensuplarının Coğrafi İşaretler hakkında bilgi eksikliği ile yanlış bir beyanatta bulunması kabul edilemez.
 5. MİSYON VE DEĞERLERE BAĞLILIK
  Her türlü hizmet ve çalışmada YÜCİTA misyonuna ve değerlerine uygun düşecek biçimde davranılır.
 6. YÜCİTA RUHUNU TAŞIMAK
  Tüm Ağ üyeleri YÜCİTA üyesi olarak, Coğrafi İşaret sistemine katkı sağlayacak tüm faaliyetlerde YÜCİTA’nın ismini kullanır ve YÜCİTA’nın bir üyesi olduğunu gösterir.

Gönüllü Üyelerimiz

Ziyaretçi Sayısı

Bugün: 212
Son Hafta: 2082
Son Ay: 8560