YÜciTA Bülteni “Corona Virüs Özel Sayısı” çıktı!!!

Yeni Üyelik

GÖNÜLLÜ ÜYELİK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

GÖNÜLLÜ ÜYELERİMİZİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

-Çeşitli kurumlar[1] ve kişiler yukarıda`da gösterilen formu doldurarak gönüllü üye olabilirler. 

-Gönüllü üyeler YÜciTA yıllık toplantılarına katılamazlar fakat YÜciTA`nın düzenlediği her türlü bilimsel ve sosyal faaliyete katılabilirler.

-Bu faaliyetlerle ilgili bilgiyi YÜciTA internet sayfasından takip edebilirler.

-YÜciTA Yürütme Kurulu ve diğer komitelerin karar aşamalarına katılamazlar ancak istedikleri takdirde komite çalışmalarına katkı verebilirler.

-Bu katkılarını (öneri ve görüşler) ilgili komitelere internet sayfası üzerinden iletebilirler, gerekirse kendileri YÜciTA`nın yıllık toplantılarına davet edilebilirler.

-YÜciTA Gönüllü Destekleyicileri`nin listesi internet sayfasında erişime açıktır.


[1] Kamu, özel, yarı özel statülü kurum ve firmalar; STK`lar, araştırma odaklı tüzel kişilikler veya sanal ağlar bu kapsamdadır.