YÜciTA Bülteni “Corona Virüs Özel Sayısı” çıktı!!!

Yayınlar

Diğer

Kitap

The Effects-of-Protecting-Geographical-Indications


Makale

Collective Marks and Geographical Indications - Competitive Strategy of Differentiation and Appropriation of Intangible Heriage

Consumer Preferences for Quality Foods from a South European Perspective: A Conjoint Analysis Implementation on Greek Olive Oil

Consumer evaluations of product certi®cation, geographic association and traceability in Greece

GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND THE COMPETITIVE PROVISION OF QUALITY IN AGRICULTURALMARKETS

GEOGRAPHICAL INDICATIONS: WHICH WAY SHOULD ASEAN GO?

The Protection of Geographical Indications in India: Issues and Challenges

The Multifaceted Role of the State in the Protection of Geographical Indications: A Worldwide Review

The Role of the State for Geographical Indications of Coffee: Case Studies from Colombia and Kenya

The Role Played by the US Government in Protecting Geographical Indications

Can Geographical Indications Modernize Indonesian and Vietnamese Agriculture? Analyzing the Role of National and Local Governments and Producers’ Strategies

Can Geographical Indications Modernize Indonesian and Vietnamese Agriculture? Analyzing the Role of National and Local Governments and Producers’ Strategies

Geographical Indications, Public Goods, and Sustainable Development: The Roles of Actors’ Strategies and Public Policies

Geographical Indications and “Origin” Products in Brazil – The Interplay of Institutions and Networks

Proving Provenance? Geographical Indications Certification and its Ambiguities

Institutionalizing Geographical Indications in Southern Countries: Lessons Learned from Basmati and Rooibos

Are French Geographical Indications Losing Their Soul? Analyzing Recent Developments in the Governance of the Link to the Origin in France

Coğrafi İşaretlerin Kırsal Turizmde Kullanılma Olanakları

Kırsal Ekonominin Canlanmasında ve Yerel Sahiplenmede Coğrafi İşaretler

Gıdaların Coğrafi İşaretlenmesi

Coğrafi İşaretleme Raporu

Yavaş Turizmde Coğrafi İşaretlemelerin Önemi

Yerel Ürünlerin Ekonomik Kalkınmadaki Önemi

AKŞEHİR KİRAZI ARAŞTIRMASI BULGULARI

AMeta-AnalysisofGeographicalIndicationFoodValuationStudiesWhatDrivesthePremiumforOrigin-BasedLabels

Bölgesel Kalkınmada Geleneksel Gıda Ürünlerinin Rolü ve Geleneksel Gıdalarda İnovasyon Belirleyicileri Üzerine Bir Çalışma Afyon Örneği

Café de Marcala – Honduras GI Approach to Achieving Reputation in the Coffee Market

Consumers and producers expectations towards geographical indications Empiricalevidence for a German case study

DOAL VE KÜLTÜREL ÖZELLKLER LE LÜLETAI

FarmersattitudestowardslambmeatproductionunderaProtectedGeographicalIndication

Geleneksel Gıdalarda Tüketicilerin Gıda Güvenliği Algısı

Geographical Indications and Property Rights Protecting Value-Added Agricultural Products

Geographical Indications and The TradeRelated Intellectual Property RightsAgreement (TRIPS) A Case Study of BasmatiRice Export

Geographical indications terroir and socioeconomic and ecological sustainability The case of tequila

Implementations of geographical indications at brand management of traditional foods in the European Union

Kırsal Ekonominin Canlanmasında ve Yerel Sahiplenmede Coğrafi İşaretler

Perception versus Reality Canadian Consumer Views of Local and Organic

PRESTİJLİTARIM ÜRÜNLERİNİNPAZARLANMASINDAKALİTE VE COĞRAFİİŞARETKAVRAMLARININTUTUNDURULMASI VE BU BAĞLAMDATARIM SATIŞKOOPERATİFLERİNİN ÖNEMİ

The Australian wine industry position on Geographical Indications

The Global Struggle over Geographic Indications

The impact of geographic reputation on the value created in Champagne-Menival

The impact of geographical indication on the revitalisation of a regional economy a case study of Boseong green tea

The impact of Ladotyri Mytilinis PDO cheese on the rural development of Lesvos island Greece

The role of GI in brand making ofTurkish handcrafts

The Role of Traditional and Regional Food Products in RuralDevelopment in Poland

The Socio-Economics of Geographical Indications

Traditional foods Interaction between local and global foods in Turkey

Tregear A.,the role of product qualification

Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı Gemlik Zeytini Örneği

Türkiye de Coğrafi İşaretleme ve Yöresel Ürünler

Yerel Değerlerin Turizm Ürününe Dönüştürülmesinde “Coğrafi İşaretlerin” Kullanımı İzmit Pişmaniyesi Örneği


Tebliğ

Yerel Değerlerin Turizm Ürününe Dönüştürülmesinde “Coğrafi İşaretlerin” Kullanımı

Producers and Consumers Expectations towards Geographical Indications - Empirical Evidence for Hessian Apple Wine

The role of typical products in fostering rural development

Who benefits from PDO PGI


Tez

BÖLGESEL KALKINMADA YÖRESEL ÜRÜNLERİN KULLANIMI DİVLE TULUM PEYNİRİ ÖRNEĞİ

COGRAFI ISARETLERIN EKONOMIK ETKILERI MIKRI VE MAKRO ACIDAN BIR DEGERLENDIRME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI

COĞRAFİ İŞARETLERİN TESCİLİ VE DENETİMİ ÜZERİNE FARKLI ÜLKE SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Collective agro-food initiatives and sustainable rural development articulation between internal governance and rural governance

DO GEOGRAPHICAL INDICATIONS PROMOTE SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT

GI and Rural Development in the EU

Hakkarinin nisaneleri ve bunların coğrafi işaret kapsamına alınarak ekonomiye kazandırılması

Inter-organisational innovation processes in the agrifood industry An approach to improving management support services applied to the meat industry

KAHRAMANMARAS KENT MERKEZİNDE COGRAFİ ISARETLI URÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİ TERCİHLERİ GEMLİK ZEYTİNİ ÖRNEĞİ

Kalkınmada Yöresel İsaretlerin ve Cİnin Yeri ve Onemi AB ve Turkiye Ornegi

POTENTIAL DEVELOPMENT OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN UKRAINE IN SUPPORT OF RURAL DEVELOPMENT CASE STUDIES OF YALTA RED ONION AND RAKHIVSKA BRYNDZA

Producers Perspectives towards the Geographical Indication Recognition Process in Brazil - An Analysis of Difficulties Found in the Process and Possible Improvements

The Economics of Geographically Differentiated Agri-Food Products

Torok_Aron

YEREL DUZEYDE KALKINMADA COGRAFI ISARETLERIN KULLANIMI VE ETKISI AKSEHIR KIRAZI ETKISI

Rapor

Geographical Indications and Trademarks: Synergies and Conflicts in the International Market

The Socio-Economics of Geographical Indications A Review of Empirical Evidence from Europe

WIPO NATIONAL SEMINAR ON THE PROTECTION OF TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Akşehir Kirazı Araştırması Bulguları

Assessmen tof Potential Origin-Linkd Quality Food Products and Their Demand in Ukraine

GI of Origin as a Tool of Product Differentiation The Case of Coffee

Link between Origin Labelled Products and Rural

Protection of Geographical Indications in Kenya

YÜciTA Üyeleri

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu
Makaleler

Toprağın Parfümü 1
Toprağın Parfümü 2
COĞRAFI İŞARETLER’DE YENI DÖNEM, Gastro Dergisi, Sayı: 86
4 Mevsim Aralık 2016
YÖRESEL ÜRÜNLER, COĞRAFİ İŞARETLER VE TÜRKİYE UYGULAMALARI, Gastro dergisi, sayı : 59
ANTALYA DEKLERASYONU’NDAN 2.ANTALYA ULUSLARARASI SEMİNERİ’NE, Gastro dergisi, sayı : 60
COĞRAFİ İŞARETLEMEDE ÖNCÜ BİR ÜLKE :  FRANSA, , Gastro dergisi, sayı : 61
ROQUEFORT: BİR PEYNİR, BİR KÖY - I  Gastro dergisi, sayı : 62
ROQUEFORT: BİR PEYNİR, BİR KÖY - II  Gastro dergisi, sayı : 63
3. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler Seminerinin Ardından I-Gastro Dergisi Ocak-Şubat 2013
3. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler Seminerinin Ardından II-Gastro Dergisi Nisan-Haziran 2013
PEYNİRDE BİR FRANSIZ KLASİĞİ : EPOİSSES, Gastro dergisi ,Ocak-Şubat-Mart 2016
BRESSE KÜMES HAYVANI: TÜRÜNDE DÜNYANIN TEK COĞRAFİ İŞARETİ , Gastro dergisi,  Nisan-Mayıs –Haziran 2016
Coğrafi İşaret Geleceği İşaret Ediyor-Para Dergisi 12-18 Ocak 2014
LE SYSTÈME ALIMENTAIRE EN TURQUIE : UN SECTEUR ÉCONOMIQUE DE PREMIER PLAN ET UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL (JOURNAL RESOLIS #12 (JUILLET 2016: sayfa 63-70)

Tebliğler
21st MEDITERRANEAN LIONS CONFERENCE ANTALYA 16 March 2018
18 Nisan 2018 Gastronometro-İstanbul
6. KADIN KOOPERATİFLERİ BULUŞMASI 7-8-9 Mayıs İstanbul
Indications Geographiques en Turquies et dans les Autres Pays Mediterraneens Etat de Lieux et Contraintesi-31 Mart 2014

 

Prof. Dr. Selim Çağatay
Makaleler
Coğrafi İşaretler ve Marka Değerine Sahip Ürünlere Yönelik Tüketici Algısı: Finike Portakalı ve Antalya Tavşan Yüreği Zeytini Örnekleri


Tezler
COĞRAFİ İŞARET TESCİLİNİN ANTEP FISTIĞI ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
MALATYA VE MERSİN KAYISI PİYASALARINDA KARŞILAŞTIRMALI DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ
COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ AYDIN İNCİRİ, EGE SULTANİ ÜZÜMÜ, GİRESUN FINDIĞI DIŞ PAZARLARINDA TÜRKİYE’NİN İHRACAT DEKOMPOZİSYON ANALİZİ
KIRSAL KALKINMADA COĞRAFİ İŞARETLERİN ETKİSİ: GAZİANTEP VE SİİRT İLLERİ ÖRNEĞİ
MARKA ÜRÜNLER, COĞRAFİ İŞARET ve TÜKETİCİ ALGISI

 

Elektronik Kitap
KIRSAL KALKINMADA COĞRAFİ İŞARETLERİN ETKİSİ: GAZİANTEP VE SİİRT İLLERİ ÖRNEĞİ

 

Prof. Dr. Ummuhan Gökovalı
Kitaplar
A Synthesis of the Antalya International Geographical Indications Seminars

 

Dr. Pınar Nacak
Makaleler
Yediğin İçtiğin Senin Olmasın: Gösteriş Ekonomisi ve Tarım
Küresel Güç ve Coğrafi İşaretler
Coğrafi İşaretler ve Sürdürülebilirlik
Coğrafi İşaretleme

Tebliğler
izmir Ticaret Borsasi

 

Çimen Mutlu
Tebliğler
Yöresel Değerlerimiz Coğrafi İşaretler

 

Dr. Derya Nizam
Tebliğler
Geographical indicators and the disarticulation approach
Tezler
Ege Pamuğu
GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN COMMODITY CHAIN ANALYSIS: POLICY AND RESOURCE RENTS

 

Dr. Didem Özgür
Tebliğler
Yerli Malı Haftası

Ortak Yayınlar
Kitaplar

Türkiye ve Diğer Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi İşaretler, Sosyo-Ekonomik Hareketlilik ve Biyo-Kültürel Özvarlık (Fransızca)
Türkiye’de ve Diğer Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve Yerel Gıda Değer Zincirlerinin Yönetişimi (Fransızca)
Türkiye’de ve Diğer Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve Yerel Gıda Değer Zincirlerinin Yönetişimi-I (Türkçe)
Türkiye’de ve Diğer Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve Yerel Gıda Değer Zincirlerinin Yönetişimi-II (Türkçe)
Türkiye’de ve Diğer Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve Yerel Gıda Değer Zincirlerinin Yönetişimi-Ekler I (Türkçe)
Türkiye’de ve Diğer Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve Yerel Gıda Değer Zincirlerinin Yönetişimi-Ekler II (Türkçe)