YÜciTA Web Sitesine Git
Beraat Özçelik
Prof. Dr. Beraat Özçelik
beraat.ozc@gmail.com

Prof. Dr. Beraat Özçelik, 2000 yılında İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümünden Doktor ünvanını aldıktan sonra, doktora sonrası çalışmalarını “Ohio State University Food Science Department” da burslu olarak gerçekleştirmiştir. İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümünde 2006 yılında doçent, 2012 yılında Profesörlük kadrosuna atanmıştır.
Prof. Dr. Beraat Özçelik 'in SCI kapsamındaki uluslararası dergilerde yayınlanmış 70 makalesi, kongre bildiri kitaplarında yer alan yaklaşık 150 adeti uluslararası olmak üzere 200 e yakın sözlü veya yazılı tebliği ve ulusal dergilerde yayınlanmış 50 makalesi ve vardır.
Bunlara ek olarak Prof. Dr. Beraat Özçelik’ in, uluslararası ve ulusal kitap bölümü yazarlıkları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası pek çok derginin editörlük kurulunda yer almakta olup, günümüze değin 30 dan fazla yüksek lisans ve 9 adet doktora tezinin yöneticiliğini yapmıştır. Sekiz, uluslararası dördü TUBİTAK, ikisi ISTKA projesi olmak üzere, toplamda 30 kadar ulusal projede Türkiye koordinatörü, yürütücü veya araştırmacı olarak görev almış olup, çok sayıda Sanayi Bakanlığı ve TUBİTAK projelerinde hakemlik ve danışmanlık görevleri yapmıştır.
2011 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yaptığı AB projeleri nedeniyle Başarı Madalyası ile ödüllendirilmiştir. 2016 yılından itibaren Avrupa Gıda Bilgilendirme Konseyinin(EUFIC), beslenme ve gıda güvenliği konularında Türkiye temsilcisi olarak çalışmakta olup, bazı sosyal amaçlı Vakıfların Bilimsel icra komite üyesi olarak görev almış ve almaktadır.
Prof. Dr. Beraat Özçelik halen İstanbul Teknik Üniversitesi’ nde tam zamanlı öğretim üyesi, Dekan ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.