YÜciTA Web Sitesine Git
Gökmen Gündoğdu
Dr. iur. Gökmen Gündoğdu
gokmen@gundogdupartners.com

2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk programında, sonradan kitap olarak da basılan “Türk Hukuku’nda Coğrafi İşaret Kavramı ve Korunması” başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2013 yılında Zürih Üniversitesi Hukuk Fakültesi İsviçre ve Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda “Das türkische Konzernrecht im Lichte des schweizerischen und deutschen Rechts” (İsviçre ve Alman Hukuku Işığında Türk Şirketler Topluluğu Hukuku) başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. 2007 yılından itibaren, aralarında ticaret odaları ve sektörlerinin önde gelen şirketleri de olmak üzere, çok sayıda kurum ve kuruluşa coğrafi işaretler ile ilgili ihtilaflarda hukuki destek vermiştir. Uzun yıllar boyunca İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu başta olmak üzere, birçok kurum bünyesinde “coğrafi işaretler hukuku” konusunda meslek içi eğitim seminerleri vermiştir. Coğrafi işaretler hukuku üzerine çok sayıda yayını ve tebliği bulunmaktadır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde “Dr. Öğr. Üyesi” olarak çalışmakta olup Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Reklam Hukuku ve Rekabet Hukuku derslerini vermektedir. Ağırlıklı olarak şirketler hukuku, rekabet hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, reklam hukuku, basın ve kitle iletişim hukuku ve uluslararası ticaret hukuku alanlarında çalışmaktadır. Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ve Max-Planck-Society burslarını almıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.