YÜciTA Web Sitesine Git
Ummuhan GÖKOVALI
Prof. Dr. Ummuhan GÖKOVALI
ummuhan@mu.edu.tr

Ummuhan Gokovali 1970 yılında Muğla’nın Gökova köyünde doğmuştur. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuş, 1993 yılında YÖK’ün açtığı ulusal sınavda başarılı olarak yüksek öğrenim için yurtdışı bursu kazanmıştır. 1996 yılında Oklahoma Eyalet Üniversitesi İktisat Bölümü’nden yüksek lisans derecesini, 2003 yılında ise ODTÜ İktisat Bölümü’nden doktora derecesini almıştır. 2003 yılından beri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları arasında fikri ve sınai mülkiyet hakları ve ekonomisi, turizm ekonomisi, yoksulluk ve kadın yoksulluğu konuları gelmektedir. Bu alanlarda saygın uluslar arası ve ulusal dergilerde çok sayıda bilimsel yayınları bulunmaktadır. Mezun ve devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora danışmanlıkları bulunan Gökovalı, ulusal ve uluslar arası dergilerde danışma kurulu üyeliği ve hakemlik görevleri yapmaktadır.