YÜciTA Bülteni “Corona Virüs Özel Sayısı” çıktı!!!

Kurullar

Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU

Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU (Kurul Başkanı)

yavuztekelioglu@gmail.com

“Akdeniz Üniversitesinden 2009 yılında emekli olan Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu 1968 Mülkiye mezunu olup doktora öğrenimini Fransa Montpellier 1 Üniversitesi’nde yapmıştır. 1977-93 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde çalışan, Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu bu üniversitede 1982 de Doçent, 1989 yılında Profesör olmuştur. 17 mayıs 1993 tarihinde Akdeniz Üniversitesi’ne atanan Prof. Tekelioğlu bu Üniversitede kuruluşunu gerçekleştirdiği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı (1993-2002) ve 1995 Barcelona Zirvesi sonrası kuruluşuna öncülük ettiği “Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi” müdürlüğü (1998-2009) görevlerini yürütmüştür. Çalışma alanı “Tarım Ekonomisi ve Politikaları” olan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu son 20 yıldır “ Yöresel ürünler ve Coğrafi İşaretler” konusunda çalışmakta olup bu alanda Fransa Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü ile birlikte oluşturulan “Akdeniz Araştırma Ağı”nın Türkiye yürütücülüğünü yapmaktadır. Başta Akdeniz Üniversitesi “Sosyal Bilimler Alanında Hizmet” ödülü (1998), “ Çevre Hizmet ” ödülü ( 2004) ile “Türkiye Ekonomi Kurumu Akademik Hizmet Ödülü” (2010), olmak üzere ulusal ve “ABD Uluslararası İşletmecilik Geliştirme Derneği (IMDA), Yılın Uluslararası İşletmecilik Dekanı ödülü” ile Fransa Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bilim alanında “Şovalye” ve “Officier” nişanları gibi uluslararası ödüllerin sahibi bulunmaktadır. Kendisinin son ödülü Coğrafi İşaretler konusundaki öncü çalışmalarıyla, tarım ekonomisi ve politikalarına yaptığı katkılar nedeniyle TMMOB, Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 11 Ocak 2016 tarihinde verilen "2015 Yılı Özel Ödülü"dür.


Prof.Dr. Selim ÇAĞATAY

Prof.Dr. Selim ÇAĞATAY (Başkan Yardımcısı)

selimcagatay@yahoo.com

Selim Çağatay, 1966 Ankara doğumludur. ODTÜ Ekonomi Bölümünde lisans ve yüksek lisans derecesini tamamlamış, Yeni Zelanda-Lincoln Üniversitesi Ekonomi Bölümünden doktora derecesini almıştır. Temel ilgi alanları sürdürülebilir kalkınma ve ampirik iktisattır. Coğrafi işaretleri bir sürdürülebilirlik aracı, yöresel ürünleri ise bir kalkınma aracı olarak görmektedir. Şu ana kadar FAO, OECD, FEMISE, AB, TÜBİTAK ile birçok proje yürütmüş ve değişik kapasitelerde çalışmıştır. Atıf alan ulusal ve uluslararası yayınlara sahiptir. Halen Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır.


Yrd.Doç.Dr. Mehmet ZANBAK

Yrd.Doç.Dr. Mehmet ZANBAK

mehmetzanbak@akdeniz.edu.tr

1981 Burdur doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu. Takip eden yıl Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalında başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini 2008 yılında tamamladı. Doktora derecesini aynı üniversite ve anabilim dalında 2014 yılında aldı. 2006-2014 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı ve halen Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksek Okulu'nda akademik çalışmalarını sürdürmektedir.


 Ali Şevki AKAY

Ali Şevki AKAY

alisevkiakay@akdeniz.edu.tr

1979 Yılında Ankara’da doğmuş, 2000 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olduktan sonra 2005 yılında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilimdalı Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Doktora eğitimi tez aşamasında Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilimdalı’nda devam etmektedir. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 2004-2006 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde Araştırma Görevlisi ve 2006 yılından bugüne de Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Gıda ve tarım ürünlerinde ulusal ve uluslararası pazarlama, hızlı tüketim malları perakendeciliği konularında çalışmalar yapan AKAY, evli ve bir çocuk babasıdır.


Biyoçeşitlilik ve Organik Tarım Kurulu
 Cem KÖSEMECİ

Cem KÖSEMECİ (Kurul Başkanı)

cemkosemeci@gmail.com

1991 yılında İstanbul’da doğan Cem Kösemeci, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamış; 2014 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Erasmus+ Programı kapsamında Polonya Lomza State University of Applied Sciences’da 9 ay boyunca öğrenim görmüş, daha sonra MTT Agrifood Research Finland’da 3 ay boyunca stajyer olarak görev yapmıştır. Halen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı’nda lisansüstü çalışmalarını yürütmektedir. 2014 yılından itibaren özel sektörde gıda mühendisi olarak mesleğini sürdüren Kösemeci, 2016 yılından bu yana Gıda Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği görevini yürütmektedir. Ayrıca, Bolu Kent Konseyi Gıda Çalışma Grubu kurucu üyesi ve temsilcisidir.


Prof. Dr. Bayram Murat ASMA

Prof. Dr. Bayram Murat ASMA

bayram.asma@inonu.edu.tr

1988 Yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Ege Üniversitesinde, doktorasını Yüzüncü Yıl Üniversitesinde tamamladı. 1990-1993 arasında Van Tarım İl Müdürlüğünde mühendis, 1993-1999 arasında Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsünde Araştırmacı olarak çalıştı. 1999 yılında İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümüne Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı. 2007 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör oldu. 2008-2011 yılları arasında İnönü Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksekokulu’nda Müdür olarak görev yaptı. 2001 yılından beri İnönü Üniversitesi Kayısı Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir. 2011 yılından beri İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Kayısı konusunda tek veya ortak yazarla hazırlanmış 8 kitabı, 71 bilimsel yayını bulunmaktadır. TUBİTAK, DPT, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İnönü Üniversitesi ve Kalkınma Ajanları tarafından desteklenen 35 projede yürütücü, araştırıcı veya danışman olarak görev yaptı. 2011 yılından beri Türkiye, Fransa, Almanya, Çin ve Azerbaycan ile birlikte Yedinci Çerçeve Programı “STONE Genetic Diversity of Stone Fruit Trees (Apricot, Peach and Cherry) in Europe, Caucasus and Central Asia” projesinde Türkiye koordinatörü olarak görev yapmaktadır.


 Hilman KOPUZ

Hilman KOPUZ

hilmankopuz@hotmail.com

1986 Rize doğumludur. Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Rize’de seksen yıllık geçmişi ve Coğrafi İşaretli ürün olan Rize Kavurmasının 4. kuşak üreticisidir (Pınarbaşı Kavurma) Rize’de faaliyet gösteren RİDOK ( Rize doğal kaynakları ve yaban hayatı koruma derneği) üyesi olan Hilman evli ve iki kız çocuğu babasıdır.


Değer Zinciri ve Strateji Kurulu
 Birol ULUŞAN

Birol ULUŞAN (Kurul Başkanı)

birol.ulusan@metro-tr.com

Metro Türkiye’deki kariyerine Kategori Satış Müdürü olarak başlayan Birol Uluşan, Fransa’daki Fresh Food Academy’de (Taze Gıda Akademisi) aldığı eğitimin ardından şirketteki çalışmalarına Meyve Sebze Gıda Kategori Müdürü ve Coğrafi İşaretler Projesi Müdürü olarak devam etmektedir. Yerel ve coğrafi işaretli ürünlerin ticarileştirilmesi, pazarlanması ve tüketicilerle buluşturulmasının yanı sıra, bu ürünlerin Avrupa ülkeleri ve Rusya başta olmak üzere 11 ülkeye ihracatından sorumludur. Potansiyel ve aday ürünlerin belirlenmesi için çalışmalar yürüten Uluşan ayrıca, Coğrafi işaret konusunun okulların müfredatına girmesi ve farklı eğitim projelerinde de etkin rol üstlenmektedir. Koopearatif ve yerel ekonomi çalışmaları nedeniyle çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Halen bazı üniversitelerde sürdürülebilir ekonomi ve yerel ve coğrafi işaret tescilli ürünler konularında derslere girmekte, Metro toptancı markette meyve sebze kategori müdürü görevine devam etmektedir. Birol Uluşan, evli ve iki çocuk babasıdır.


 Enes ASLAN

Enes ASLAN

enes.aslan@metro-tr.com

Amerika’da Georgia Institute of Technology Üniversitesi’nde ve Malezya’nın Kuala Kumpur şehrinde 2 yıl boyunca ürünlerin ve şehirlerin markalaşması odağında projeler ve etkinlikler yürütüp, eğitimler aldı. Ankara Ticaret Odası’nda Projeler ve Avrupa Birliği Müdürlüğü’nün kurucu kadrosu içerisinde yer alarak 3 yıl boyunca Ankara şehrinin ve Ankara ürünlerinin; Markalaşma ve Coğrafi İşaret projelerini ulusal ve uluslararası alanda yürüttü. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politika alanında doktora çalışmalarını tamamladı. İstanbul ve Ankara Coğrafi İşaret Zirveleri’nin kurucu ekibi içerisinde yer aldı. İş Dünyası, Kamu Kurum Kuruluşları ve Üniversiteler ile yapılan etkinliklerde konuşmacı olarakta yer alan Dr. Aslan halen Metro Cash & Carry Türkiye’de Coğrafi İşaretler Yöneticisi olarak ulusal ve uluslararası alandaki coğrafi işaret projelerini yerel kalkınma, ürün ve şehir markalaşması odağında devam ettirmektedir.


 Çimen ÇAMOĞLU

Çimen ÇAMOĞLU

cimenmtlu@gmail.com

1980 yılında Antalya’da doğdu. 2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünden derece ile mezun oldu. 2003 yılında Aydın Ticaret Borsası Gıda laboratuvarında muhasebe memuru olarak başladığı görevine Aydın Ticaret Borsası Genel Sekreteri olarak 7 yıl devam etti. Aydın Ticaret Borsası’nda Kalite Sistemleri, Projeler, Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi ve Coğrafi işaretler konularında aktif çalıştı..TOBB Oda/Borsa Akreditasyona seçilerek,bir dönem görev yaptı.
Markalaşma,Yenilikçilik ve Kalite Geliştirme Derneği Başkanı olup,coğrafi işaretler ve girişimcilik konularında çalışmakta ve projelerde görev almaktadır.
9 yıllık yöresel ürünler üzerine çalışmalar yapan ve coğrafi işaretler aşktır diyen Çimen Çamoğlu şimdi Coğrafi işaretler iştir diyerek yoluna devam etmektedır.
Bir ilke imza atarak, işyerinde Türkiye’nin yöresel özvarlıklarını, coğrafi işaretlerini gelen müşterilereanlatarak, satış yapmanın yanı sıra sosyal boyutuna da önem vermektedir.
Çimenrengi Yöresel Ürünler Satış Mağazasında Türkiye’nin coğrafi işaretleri, organik, genetiği değişmemiş, şeker ilavesiz, probiyotik pek çok ürün satışa sunulmaktadır.Kendi isminden yola çıkarak oluşturduğu Çimenrengi markası, Türkiye’nin renkleri, Çimen’in seçtikleri anlamını taşımaktadır.


 Selçuk Can TEZ

Selçuk Can TEZ

selcukcantez@gmail.com

Hacettepe üniversitesi gıda mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Metro Cash & Carry Türkiye’de kariyerine başlayan Selçuk Can Tez, Boğaziçi Üniversitesinde Perakende Yönetimi üzerine Micro-MBA programında eğitim aldı. Metro Coğrafi İşaretler Projesinin hayata geçirilmesinde ve geliştirilmesinde çeşitli görev ve sorumluluklar üstlendi . Et ve et ürünleri, süt ve ürünleri, taze balık ürün gruplarında kategori yönetiminde görev alan Selçuk Can TEZ sırası ile Metro Cash&Carry, Netlog ve Yıldız Holding firmaların kategori yönetimi, satın alma ve uluslararası ticaret operasyonlarında çeşitli pozisyonlar üstlendikten sonra Metro Cash&Carry de kategori müdürlüğü pozisyonunda kariyerine devam etmektedir.


Dr. Pınar NACAK

Dr. Pınar NACAK

pnacak@gmail.com

1970 yılında, İzmir’de doğan Pınar Nacak, Ege Universitesi İzmir, Türkiye – Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden 1991, Ege Üniversitesi İzmir, Türkiye –Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Yüksek Lisans Programı’ndan 1995, Ege Üniversitesi İzmir, Türkiye –Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Doktora Programı’ndan 2004 yılında mezun olmuştur. Doktora tezi, Türkiye Pamuk Dış Ticaretinin Yapısı ve Bunun Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma ası altında, İzmir Ticaret Borsası, Yayını olarak basılmıştır. 1996 – 2000 döneminde, Dış Ticaret Uzmanı, Pazarlama Yetkilisi olarak Tarım Ürünleri Dış Ticaret Firmalarında görev almıştır. 2000 yılından bu yana İzmir Ticaret Borsası’nda Ar-Ge uzmanı, Ar-Ge Şefi ve Ar-Ge Müdürü olarak çalışan Nacak, 2010 y yılından bu yana Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, 2006 yılından bu yana Kalite Yönetim Temsilcisi ve Akreditasyon Sorumlusu görevini yürütmektedir. Tarım Ekonomistleri Derneği Üyesi, İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi, İzmir Kalkınma Ajansı Kümelenme Çalışma Gurubu Üyesi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı Değerlendirme Komitesi Üyesi, İzmir Tarım Grubu Üyesi, Apelasyon Dergisi yayın kurulu üyesi ve YÜCİTA(Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı) Üyesi olan Nacak evli ve iki çocuk annesidir.


Gastronomi Kurulu
Doç. Dr. İlkay Kanık

Doç. Dr. İlkay Kanık (Kurul Başkanı)

ilkaykanik@beykent.edu.tr

İlkay Kanık, Beykent Üniversitesi- Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün kurucu öğretim üyesidir.. İstanbul Üniversitesi-İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nü bitiren İlkay Kanık, Marmara Üniversitesi-Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü-Ortadoğu Sosyoloji ve Antropolojisi Bölümü'nden yüksek lisans, Marmara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü'nden, “Seyirlik Yemek: Moderniteden Postmoderniteye Yemeğin Sinematografisi” tezi ile doktora derecesi almıştır. Daha sonra 2013 ve 2014 yılları arasında New York-The New School’da, Food Studies Bölümü'nde doktora sonrası akademik çalışma yaptı; Prof. Fabio Paresecoli denetiminde Amerika, İtalya, Türkiye ve Hindistan’ın gastronomik kültürel miraslarını ve görsel yemek kültürlerini filmler üzerinden karşılaştırarak inceledi. Aynı zamanda, New York Üniversitesi’nde Restoran Yönetimi üzerine sertifika dereceleri aldı. New York’da ICE-Institute of Culinary Education’da, Yemek ve Medya konulu programa katıldı. Beyoğlu'ndaki Üçüncü Mevkii lokantasında aşçı olarak çalıştı. Gastro Gösteri, Gastro Sinema, Gastro Endişe adlı üç kitabı yayınlanmıştır.


Prof. Dr. Beraat Özçelik

Prof. Dr. Beraat Özçelik

beraat.ozc@gmail.com

Prof. Dr. Beraat Özçelik, 2000 yılında İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümünden Doktor ünvanını aldıktan sonra, doktora sonrası çalışmalarını “Ohio State University Food Science Department” da burslu olarak gerçekleştirmiştir. İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümünde 2006 yılında doçent, 2012 yılında Profesörlük kadrosuna atanmıştır.
Prof. Dr. Beraat Özçelik 'in SCI kapsamındaki uluslararası dergilerde yayınlanmış 70 makalesi, kongre bildiri kitaplarında yer alan yaklaşık 150 adeti uluslararası olmak üzere 200 e yakın sözlü veya yazılı tebliği ve ulusal dergilerde yayınlanmış 50 makalesi ve vardır.
Bunlara ek olarak Prof. Dr. Beraat Özçelik’ in, uluslararası ve ulusal kitap bölümü yazarlıkları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası pek çok derginin editörlük kurulunda yer almakta olup, günümüze değin 30 dan fazla yüksek lisans ve 9 adet doktora tezinin yöneticiliğini yapmıştır. Sekiz, uluslararası dördü TUBİTAK, ikisi ISTKA projesi olmak üzere, toplamda 30 kadar ulusal projede Türkiye koordinatörü, yürütücü veya araştırmacı olarak görev almış olup, çok sayıda Sanayi Bakanlığı ve TUBİTAK projelerinde hakemlik ve danışmanlık görevleri yapmıştır.
2011 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yaptığı AB projeleri nedeniyle Başarı Madalyası ile ödüllendirilmiştir. 2016 yılından itibaren Avrupa Gıda Bilgilendirme Konseyinin(EUFIC), beslenme ve gıda güvenliği konularında Türkiye temsilcisi olarak çalışmakta olup, bazı sosyal amaçlı Vakıfların Bilimsel icra komite üyesi olarak görev almış ve almaktadır.
Prof. Dr. Beraat Özçelik halen İstanbul Teknik Üniversitesi’ nde tam zamanlı öğretim üyesi, Dekan ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.


 Berrin Bal ONUR

Berrin Bal ONUR

berrinbalonur@gmail.com

1969 yılında İstanbul’da doğan Berrin Bal Onur, ITT BILKA’da özel müşteriler satış yöneticisi olarak başladığı kariyerine, Sabah ve Hürriyet dergi gruplarının çeşitli yayınlarında reklam müdürü ve reklam satış koordinatörü olarak devam etti. 1993-1994 yılları arasında İngiltere’de satış-pazarlama eğitimi aldı. Özel radyo yayıncılığının yeni geliştiği dönemde Show Radyo, Radyo 5, Radyo Nostalji ve Radyo Viva’nın kuruluş aşamalarında reklam grup koordinatörü göreviyle radyoların satış organizasyonlarını yapılandırdı ve yönetti. 2000 yılında Neşe Aksoy Biber ile birlikte Antre Gourmet’i kurdu. 2007 yılında profesyonel mutfak kariyerinde önemli bir yere sahip olan MSA/City&Guilds Uluslararası Profesyonel Aşçılık Okulu diplomasına sahip oldu. Neşe Aksoy Biber ile birlikte yazdıkları “Peynir Aşkına” ve “50 Peynirli Şehir-Balıkesir” adlı iki kitabı bulunan Onur, peynirle ilgili danışmanlık, eğitim, araştırma ve gezi çalışmalarını sürdürmektedir. Yönetim kurulu üyesi olduğu Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın dar gelirli kadınların liderliklerini, ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini güçlendirme çalışmaları içinde yer almaktadır. Berrin Bal Onur evli ve iki çocuk annesidir.


 Ebru Baybara

Ebru Baybara

ebru@ebrubaybarademir.com

O, dünyanın en iyi şefleri arasında gösteriliyor. Gastronomi dünyasının Nobel’i sayılan ve mutfak kültürü ile toplumsal fayda sağlayan şefleri ödüllendiren Bask Dünya Aşçılık Ödülleri’nde İkinci kez finale kalan 10 şeften biri. 1999’da neredeyse hiçbir turizm işletmesi olmayan Mardin’e yerleşti. Büyük bir hayali vardı, Mardin’i turizm ile tanıştırmak… O ve beraberindeki 21 kadın, tarihi bir Süryani konağını özgün değerlerine uygun olarak restore edip, restoran haline getirdiler. Böylece Mardin’in ilk turistik işletmesi, bölgenin ilk ve tek şef restoranı olma özelliğini taşıyan “Cercis Murat Konağı”na hayat verdiler. “Bir şefin işi tabakta değil toprakta başlamalı” inancıyla çalışan Demir; şeflerin toprakta yetişen ürünün, yetiştiği toprağın, yetiştiren çiftçinin, yetiştirdiği şartların iyileşmesinden, sağlıklı ve sürdürülebilir olmasından sorumlu olduğunu söylüyor. Mardin ve çevresinde geleneksel el sanatlarının sürdürüldüğü “Hayatım Yenibahar” Atölyesi, iklim değişikliği ve kuraklığa karşı toprağı ve doğayı yaşatmak için “Yaşayan Toprak, Yerel Tohum” ve Topraktan Tabağa” gibi pek çok alanda halkın doğrudan ekonomik dönüşüme katkı sağladığı projeleri hayata geçiriyor.


 Neşe AKSOY BİBER

Neşe AKSOY BİBER

nesebiber@antregourmet.com

1971 yılında Adana’da doğan Neşe Aksoy Biber, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı bölümde iletişim yüksek lisansını tamamladı. İş hayatına Sabah dergi grubu reklam bölümünde başlayan Neşe Aksoy Biber, kariyerine Akşam gazetesinde reklam müdürü, ardından CNN TÜRK’te reklam grup koordinatörü olarak devam etti. 2001 yılında DigiTürk’te pazarlama ve projeler koordinatörü görevini üstlendi. Bu dönemde şirketin kurumsal kimlik çalışmalarını, e-ticaret ve pazar geliştirme faaliyetlerini yürüttü ve televizyon, radyo, dergi, internet mecralarının pazarlama faaliyetleri üzerinde çalıştı. 2000 yılında kurulan Antre Gourmet ile gurme gıda sektöründeki çalışmalarına başladı. Berrin Bal Onur ile birlikte yazdıkları “Peynir Aşkına” ve “50 Peynirli Şehir-Balıkesir” adlı iki kitabı bulunan Biber, peynirle ilgili danışmanlık, eğitim, araştırma ve gezi çalışmalarını sürdürmektedir. Halen Antre Gourmet kurucu ortağı olarak çalışan Neşe Aksoy Biber, Antre Gourmet Shop, Antre Pazarlama ve AntreGourmet online satış şirketlerinin operasyon faaliyetlerini gerçekleştirmekte, perakende satış mağazası, beşyıldızlı otel ve restorantlara, market ve satış noktalarına toptan ve markalı ürün satış-dağıtımı ve hizmetlerini yönetmektedir. (www.antregourmet.com) Neşe Aksoy Biber evli ve iki çocuk annesidir.


 Nilhan Aras

Nilhan Aras

nilhanaras@gmail.com

Mutfak kültürü araştırmacısı ve yazarı. 2000 yılından bu yana Anadolu mutfağı envanterini saha çalışması yaparak çıkarmak için çalışıyor. Halen güncel olanların yanı sıra özellikle kaybolmuş ya da kaybolmaya yüz tutmuş mutfak gelenekleri ve yemek tariflerini araştırıyor. Yöre ya da bölgeye has olup üretimi iyiden iyiye sınırlanmış ürünlerin yeniden canlandırılıp ekonomiye kazandırılması için projeler hazırlıyor. Son yıllarda saha çalışmalarını tekil konulara yönlendirmeye başlayan Aras peynir ve bal başta olmak üzere ürün çalışmaları yapıyor.
20 yıldır Metro Gastro dergisi editörlüğü ve yayın yönetmeliğini yürütmekte olan Nilhan Aras ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde çeşitli makale ve bildiri sunmuş, yine ulusal ve uluslararası kitaplarda bölüm yazarlığı yapmış olmakla beraber yazar ve/veya editör olarak yalnızca adıyla yayınlanan kitapları da bulunmakta.
Nilhan Aras 2010 yılından bu yana Slow Food, 2017 yılından bu yana ise Mutfak Dostları Derneği üyesi.


 Vedat Başaran

Vedat Başaran

basaranvedat@gmail.com

Uludağ Üniversitesi Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksek Okul Mezunu, West London College Profesyonel Aşçılık ve Eğitmenlik diploma ve sertifikasyonlarına sahiptir.
Ülkesine döndükten sonra 1990 yılların başındaTürk Mutfağı ve Kültürü üzerine yaptığı araştırmaları gastronomi sektöründe uygulanması yönünde bir çok çalışmaları gerçekleştirmiştir.
Geleneksel aşçılık tekniklerini ve ürünlerini çağdaş aşçılık uygulamalarında hayata geçirmiştir. Gastronomi alanında bir çok okul, dernek ve birliğin kuruluşlarında bulunmuştur. Türk Mutfak Kültürünün evrensel ölçekte tanınması bağlamında konferans, seminer, belgesel, tv programlarında yer almıştır.
90 yıllardan sonra Türk Devlet protokollerinde kullanılan menülerin de Türk Mutfak Kültürü uygulamalarının başlatılmasında öncülükte bulunarak yerel mutfak uygulamalarının genişlemesine hizmet etmiştir.
THY nin menülerinde çağdaş Türk Mutfağı uygulamarının çoğalmasında uzun yıllar çalışmaları olmuştur. Ülkemizin 3. Turizm şurasında ilk defa gastronomi komisyonunun turizm politikalarında 4. Ana Sektör olarak yer almasında görev almış ve ilk başkanı seçilmiştir. Ulusal ve uluslararası bir çok eğitim kurumunda eğitim, seminerler ve makaleler sunmuştur. Ulusal ve uluslararası bir çok ödüle layık görülmüştür.


 Vedat Demir

Vedat Demir

vedatdemir_14@hotmail.com

1996 yılında turizm otelcik lisesini bitiren Vedat Demir Sonrasında Konya Selçuk üniversitesinde eğitimine devam etti. Eğitim hayatının hemen akabinde konya Hilton otelde profesyonel hayata atılan Vedat Demir bir çok uluslararası otellerde çeşitli pozisyonlarda 17 yıl çalıştıktan sonra eğitim alanında da kendisini geliştirmek adına Okan ve Maltepe Üniversitesin de 5 yıl eğitmen olarak görev yaptı. Sektördeki tecrübelerini ve eğitim deneyimlerini genç şeflere aktarmak için, Türk Mutfağı ve şeflerini geliştirmek adına Gastronometro’nun operasyon ve eğitim organizasyonu için METRO GROUP bünyesine katıldı. Yaklaşık 5 yıldır Gastronometro da farklı ülkelerden michelin yıldızlı şefler ve eğitim merkezleri ile çalışmalar da bulunup Türk mutfağı için ve şeflerine yenilikçi, inovatif ve modern teknikleri aktarıyor.


 Yasmina Lokmanoğlu

Yasmina Lokmanoğlu

yasminalokmanoglu@gmail.com

Beşinci kuşak bir Mersin’li olan Yasmina Selfun Lokmanoğlu, 1959 yılında doğdu. İlk ve orta öğretimini Mersin’de tamamladıktan sonra İngiltere’de dil, Amerika’da iç dekorasyon Eğitimi gördü. 2004/2009- 2009/2014 Akdeniz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği yaptı. 2014/2019 Mersin Büyükşehir Kent konseyi Başkanlığı yaptı. Mersin yemekleri üzerine yaptığı araştırmayı kitaplaştırmaya karar verince, Thompson Education Direct’ten Catering ve Gourmet ve Gourmet Cooking üzerine diploma aldı.
2013’te Dünden bugüne Mersin Mutfağı adlı yemek kitabı, Akılçelen Kitapları tarafından basıldı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalışan Lokmanoğlu 2019’dan beri Tarsus SlowFood’un liderliğini yapıyor, ayrıca « Tarsus Ticaret Odası Turizm ve Tanıtma Komitesi » koordinatörü. 1984 yılında Mustafa Cihat Lokmanoğlu ile evlenen Yasmina Selfun Lokmanoglu iki kız çocuğu sahibi.


 Taner OLCA

Taner OLCA

tanerolca1@gmail.com

Taner Olca, 1993 Gaziantep doğumludur.
2011 yılında lise öğrenimini tamamladıktan sonra,
Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne kabul edilmiş olup halen bu üniversitedeki eğitim hayatı devam etmektedir.
2011 yılından bu yana üç kuşaklık aile işletmeleri olan Yesemek Restaurant’ı yönetmekte, aile geleneğini üçüncü kuşak temsilcisi olarak sürdürmektedir.
1945 yılından bu yana süre gelen aile mirasını kuşaktan kuşağa taşımayı amaçlayan Taner Olca, Yesemek tatlarını Türkiye’ye ve Dünya’ya tanıtmayı kendisine misyon edinmiştir . Bu hedefte, öğretme tutkusu ile dolu Babası Necdet Olca’nın “ Dünya Bir Ev Olsaydı Mutfağı Gaziantep Olurdu.” sözleri kendisine ışık tutmaktadır.


Gıda ve Tarım Kurulu
Prof. Dr. Beraat Özçelik

Prof. Dr. Beraat Özçelik (Kurul Başkanı)

beraat.ozc@gmail.com

Prof. Dr. Beraat Özçelik, 2000 yılında İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümünden Doktor ünvanını aldıktan sonra, doktora sonrası çalışmalarını “Ohio State University Food Science Department” da burslu olarak gerçekleştirmiştir. İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümünde 2006 yılında doçent, 2012 yılında Profesörlük kadrosuna atanmıştır.
Prof. Dr. Beraat Özçelik 'in SCI kapsamındaki uluslararası dergilerde yayınlanmış 70 makalesi, kongre bildiri kitaplarında yer alan yaklaşık 150 adeti uluslararası olmak üzere 200 e yakın sözlü veya yazılı tebliği ve ulusal dergilerde yayınlanmış 50 makalesi ve vardır.
Bunlara ek olarak Prof. Dr. Beraat Özçelik’ in, uluslararası ve ulusal kitap bölümü yazarlıkları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası pek çok derginin editörlük kurulunda yer almakta olup, günümüze değin 30 dan fazla yüksek lisans ve 9 adet doktora tezinin yöneticiliğini yapmıştır. Sekiz, uluslararası dördü TUBİTAK, ikisi ISTKA projesi olmak üzere, toplamda 30 kadar ulusal projede Türkiye koordinatörü, yürütücü veya araştırmacı olarak görev almış olup, çok sayıda Sanayi Bakanlığı ve TUBİTAK projelerinde hakemlik ve danışmanlık görevleri yapmıştır.
2011 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yaptığı AB projeleri nedeniyle Başarı Madalyası ile ödüllendirilmiştir. 2016 yılından itibaren Avrupa Gıda Bilgilendirme Konseyinin(EUFIC), beslenme ve gıda güvenliği konularında Türkiye temsilcisi olarak çalışmakta olup, bazı sosyal amaçlı Vakıfların Bilimsel icra komite üyesi olarak görev almış ve almaktadır.
Prof. Dr. Beraat Özçelik halen İstanbul Teknik Üniversitesi’ nde tam zamanlı öğretim üyesi, Dekan ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.


 Cem KÖSEMECİ

Cem KÖSEMECİ

cemkosemeci@gmail.com

1991 yılında İstanbul’da doğan Cem Kösemeci, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamış; 2014 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Erasmus+ Programı kapsamında Polonya Lomza State University of Applied Sciences’da 9 ay boyunca öğrenim görmüş, daha sonra MTT Agrifood Research Finland’da 3 ay boyunca stajyer olarak görev yapmıştır. Halen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı’nda lisansüstü çalışmalarını yürütmektedir. 2014 yılından itibaren özel sektörde gıda mühendisi olarak mesleğini sürdüren Kösemeci, 2016 yılından bu yana Gıda Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği görevini yürütmektedir. Ayrıca, Bolu Kent Konseyi Gıda Çalışma Grubu kurucu üyesi ve temsilcisidir.


Prof.Dr. Selim ÇAĞATAY

Prof.Dr. Selim ÇAĞATAY

selimcagatay@yahoo.com

Selim Çağatay, 1966 Ankara doğumludur. ODTÜ Ekonomi Bölümünde lisans ve yüksek lisans derecesini tamamlamış, Yeni Zelanda-Lincoln Üniversitesi Ekonomi Bölümünden doktora derecesini almıştır. Temel ilgi alanları sürdürülebilir kalkınma ve ampirik iktisattır. Coğrafi işaretleri bir sürdürülebilirlik aracı, yöresel ürünleri ise bir kalkınma aracı olarak görmektedir. Şu ana kadar FAO, OECD, FEMISE, AB, TÜBİTAK ile birçok proje yürütmüş ve değişik kapasitelerde çalışmıştır. Atıf alan ulusal ve uluslararası yayınlara sahiptir. Halen Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır.


Prof. Dr. Seval Sevgi Kırdar

Prof. Dr. Seval Sevgi Kırdar

skirdar@mehmetakif.edu.tr

Ankara doğumludur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt teknolojisi Bölümü’nden 1987 yılında, yüksek lisansını 1990 yılında Ankara Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Süt teknolojisi Anabilim dalında, 2002 yılında aynı enstitüde Doktora eğitimini tamamladı.
1991 yılında Akdeniz Üniversitesi Burdur Meslek Yüksekokulu Süt teknolojisi programında Öğretim görevlisi, 2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesinde Yrd.Doç., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde 2013 yılında Gıda mühendisliği alanında Doçent ünvanını aldı ve 2018 yılında profesör kadrosuna atandı.
İspanya, Hırvatistan, Makedonya, Litvanya, Ukrayna gibi pek çok ülkede sunumlara katılmış bir çok ulusal ve uluslararası bilimsel dergide hakemlik yapmıştır. AB hibe projeleri ve ulusal projelerde görev yapmıştır. Geleneksel Gıdalar, Coğrafi İşaretler, Gıda güvenliği konularında hakemli dergilerde yayınlanmış bilimsel makaleleri, kongre sunumları, kitapları ve araştırmaları bulunmaktadır.
1995-2008 yıllarında TSE Mamül Gıdalar Hazırlık grup üyesi, 2003-2004 Burdur Meslek Yüksekokulu Müdürü, 2005-2012 yıllarında Teknik bilimler Bölüm başkanı olarak görev yaptı. Yüksekokul yönetim kurulu üyesi, Bologna koordinatörlüğü ve Gıda İşleme Bölüm başkanlığı görevleri devam etmektedir. Ulusal Gıda Kodeksi Süt ve Ürünleri Alt Komisyon üyeliğini 2016 yılından beri sürdürmektedir. Halen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Süt ve Ürünleri Teknolojisi programında Profesör olarak görevini sürdürmektedir.


Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU

Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU

yavuztekelioglu@gmail.com

“Akdeniz Üniversitesinden 2009 yılında emekli olan Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu 1968 Mülkiye mezunu olup doktora öğrenimini Fransa Montpellier 1 Üniversitesi’nde yapmıştır. 1977-93 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde çalışan, Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu bu üniversitede 1982 de Doçent, 1989 yılında Profesör olmuştur. 17 mayıs 1993 tarihinde Akdeniz Üniversitesi’ne atanan Prof. Tekelioğlu bu Üniversitede kuruluşunu gerçekleştirdiği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı (1993-2002) ve 1995 Barcelona Zirvesi sonrası kuruluşuna öncülük ettiği “Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi” müdürlüğü (1998-2009) görevlerini yürütmüştür. Çalışma alanı “Tarım Ekonomisi ve Politikaları” olan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu son 20 yıldır “ Yöresel ürünler ve Coğrafi İşaretler” konusunda çalışmakta olup bu alanda Fransa Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü ile birlikte oluşturulan “Akdeniz Araştırma Ağı”nın Türkiye yürütücülüğünü yapmaktadır. Başta Akdeniz Üniversitesi “Sosyal Bilimler Alanında Hizmet” ödülü (1998), “ Çevre Hizmet ” ödülü ( 2004) ile “Türkiye Ekonomi Kurumu Akademik Hizmet Ödülü” (2010), olmak üzere ulusal ve “ABD Uluslararası İşletmecilik Geliştirme Derneği (IMDA), Yılın Uluslararası İşletmecilik Dekanı ödülü” ile Fransa Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bilim alanında “Şovalye” ve “Officier” nişanları gibi uluslararası ödüllerin sahibi bulunmaktadır. Kendisinin son ödülü Coğrafi İşaretler konusundaki öncü çalışmalarıyla, tarım ekonomisi ve politikalarına yaptığı katkılar nedeniyle TMMOB, Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 11 Ocak 2016 tarihinde verilen "2015 Yılı Özel Ödülü"dür.


 Selçuk Can TEZ

Selçuk Can TEZ

selcukcantez@gmail.com

Hacettepe üniversitesi gıda mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Metro Cash & Carry Türkiye’de kariyerine başlayan Selçuk Can Tez, Boğaziçi Üniversitesinde Perakende Yönetimi üzerine Micro-MBA programında eğitim aldı. Metro Coğrafi İşaretler Projesinin hayata geçirilmesinde ve geliştirilmesinde çeşitli görev ve sorumluluklar üstlendi . Et ve et ürünleri, süt ve ürünleri, taze balık ürün gruplarında kategori yönetiminde görev alan Selçuk Can TEZ sırası ile Metro Cash&Carry, Netlog ve Yıldız Holding firmaların kategori yönetimi, satın alma ve uluslararası ticaret operasyonlarında çeşitli pozisyonlar üstlendikten sonra Metro Cash&Carry de kategori müdürlüğü pozisyonunda kariyerine devam etmektedir.


Hukuk Kurulu
Dr. iur. Gökmen Gündoğdu

Dr. iur. Gökmen Gündoğdu (Kurul Başkanı)

gokmen@gundogdupartners.com

2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk programında, sonradan kitap olarak da basılan “Türk Hukuku’nda Coğrafi İşaret Kavramı ve Korunması” başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2013 yılında Zürih Üniversitesi Hukuk Fakültesi İsviçre ve Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda “Das türkische Konzernrecht im Lichte des schweizerischen und deutschen Rechts” (İsviçre ve Alman Hukuku Işığında Türk Şirketler Topluluğu Hukuku) başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. 2007 yılından itibaren, aralarında ticaret odaları ve sektörlerinin önde gelen şirketleri de olmak üzere, çok sayıda kurum ve kuruluşa coğrafi işaretler ile ilgili ihtilaflarda hukuki destek vermiştir. Uzun yıllar boyunca İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu başta olmak üzere, birçok kurum bünyesinde “coğrafi işaretler hukuku” konusunda meslek içi eğitim seminerleri vermiştir. Coğrafi işaretler hukuku üzerine çok sayıda yayını ve tebliği bulunmaktadır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde “Dr. Öğr. Üyesi” olarak çalışmakta olup Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Reklam Hukuku ve Rekabet Hukuku derslerini vermektedir. Ağırlıklı olarak şirketler hukuku, rekabet hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, reklam hukuku, basın ve kitle iletişim hukuku ve uluslararası ticaret hukuku alanlarında çalışmaktadır. Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ve Max-Planck-Society burslarını almıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.


 Cumhur Abulut

Cumhur Abulut

Dünya tarihine iz bırakan, anlamlı ve çok özel günlerden biri olan Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim Tarihinde dünyaya geldi.
Etrafındaki kişilerce “anlayışlı, paylaşımcı, çözüm bulan, duyurucu, mesafeli, dikkatli, dinleyen, ciddi, kuralcı, inatçı, kibar, sabırlı, yöneten, beyefendi.” olarak tanınan Cumhur Akbulut’un yükseleni akrep ve akrep burcunun tüm özelliklerini taşıyor. Evli ve iki çocuk babası.
Müziğin, hayatının önemli bir bölümünde yer almasıyla birlikte lambalı radyolara takılarak dinlediği babasının taş plak koleksiyonunda başlayan müzik dinleme zevkini daha sonra kasetçalar ve CD‘ler ile bir adım ileri taşıyıp dinletmeye başladı, bir süre DJ ‘lik yaptı. Şimdi ise kaliteli müziğin her türünü özellikle plaktan dinlemeyi ve biriktirmeyi seviyor.
Profesyonel hayatta ulusal ve uluslararası rekabette sürdürülebilir başarı için fark yaratan, katma değer üreten toplum olmamız gerekliliğine inanmış ve bu uğurda çalışmaya gönül veren bir birey olarak 16 yıldır hizmet verdiği Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, telif hakları, entegre devre topografyası) alanında katma değerli hizmet sunan “Adres Patent” firmasında Genel Müdür olarak görev yapmakta. .


 Derya KILIÇ

Derya KILIÇ

derya.kilic@adrespatent.com

Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Fikri ve Sınai Mülkiyet alanında hizmet veren Adres Patent’te 14 yıldır çalışmaktadır. Son 2014’den beri Adres Patent’te Satış ve Pazarlama Müdürlüğü yapmaktadır. Üniversiteler-Ticaret ve Sanayi odaları-Tüketici dernekleri -Üretici grupları-Kamu Kurum ve Kuruluşlarda Sınai Mülkiyet alanında farkındalık oluşturmak için bilgilendirme seminerleri vermektedir.


 Peri Banu NEMUTLU

Peri Banu NEMUTLU

pbnemutlu@hotmail.com

1981 doğumludur. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Avukatlık stajını İstanbul Barosunda tamamladıktan sonra bir süre İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmıştır.

Lisansüstü çalışmalarını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Marka Hukuku üzerine tamamlamıştır. Türk Patent Enstitüsü Yeterlilik Sınavlarında başarılı bulunarak 2007 yılında Marka vekili, 2011 yılında Patent Vekili ünvanlarını kazanmıştır.

Adnan Menderes Üniversitesinde 2005 yılında öğretim elemanı olarak başladığı görevine 2009 yılından itibaren Sınai Haklar Destek Birimi Sorumlusu olarak devam eden Peri Banu NEMUTLU; Yerel Ürün korunması, markalaşma, şehir markalaşması , inovasyon ve girişimcilik konularında aktif çalışmalar ve projeler yürüten Markalaşma Yenilikçilik ve Kalite Geliştirme Derneği Kurucu Başkanı’dır.


Kırsal Kalkınma Kurulu
Prof.Dr. Selim ÇAĞATAY

Prof.Dr. Selim ÇAĞATAY (Kurul Başkanı)

selimcagatay@yahoo.com

Selim Çağatay, 1966 Ankara doğumludur. ODTÜ Ekonomi Bölümünde lisans ve yüksek lisans derecesini tamamlamış, Yeni Zelanda-Lincoln Üniversitesi Ekonomi Bölümünden doktora derecesini almıştır. Temel ilgi alanları sürdürülebilir kalkınma ve ampirik iktisattır. Coğrafi işaretleri bir sürdürülebilirlik aracı, yöresel ürünleri ise bir kalkınma aracı olarak görmektedir. Şu ana kadar FAO, OECD, FEMISE, AB, TÜBİTAK ile birçok proje yürütmüş ve değişik kapasitelerde çalışmıştır. Atıf alan ulusal ve uluslararası yayınlara sahiptir. Halen Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır.


 Ali Şevki AKAY

Ali Şevki AKAY

alisevkiakay@akdeniz.edu.tr

1979 Yılında Ankara’da doğmuş, 2000 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olduktan sonra 2005 yılında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilimdalı Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Doktora eğitimi tez aşamasında Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilimdalı’nda devam etmektedir. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 2004-2006 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde Araştırma Görevlisi ve 2006 yılından bugüne de Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Gıda ve tarım ürünlerinde ulusal ve uluslararası pazarlama, hızlı tüketim malları perakendeciliği konularında çalışmalar yapan AKAY, evli ve bir çocuk babasıdır.


 Celal BÜLBÜL

Celal BÜLBÜL

cbulbul@hotmail.com

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bitirdikten sonra 2007 yılından beri fiilen Finike’de narenciye üreticiliği ile uğraşmaktayım. Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek lisansın ardından da Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği’nin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenerek kendi bahçelerimize verdiğim hizmeti Finike’ye taşımış bulunmaktayım. Bu konulara ilaveten yeni kurmuş olduğumuz meyve-sebze işleme tesisinde, nar ekşisi, çeşitli reçeller, pekmez vb. ürünleri üretmekteyiz. Finike Portakalı’na Coğrafi İşareti kazandırmış bir kurum olan Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği’nin yönetim kurulu başkanıyım. Finike Ziraat Odası, Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği, Antalya Ziraat Müh. Odası üyesiyim.


 Cem KÖSEMECİ

Cem KÖSEMECİ

cemkosemeci@gmail.com

1991 yılında İstanbul’da doğan Cem Kösemeci, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamış; 2014 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Erasmus+ Programı kapsamında Polonya Lomza State University of Applied Sciences’da 9 ay boyunca öğrenim görmüş, daha sonra MTT Agrifood Research Finland’da 3 ay boyunca stajyer olarak görev yapmıştır. Halen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı’nda lisansüstü çalışmalarını yürütmektedir. 2014 yılından itibaren özel sektörde gıda mühendisi olarak mesleğini sürdüren Kösemeci, 2016 yılından bu yana Gıda Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği görevini yürütmektedir. Ayrıca, Bolu Kent Konseyi Gıda Çalışma Grubu kurucu üyesi ve temsilcisidir.


 Erdem AK

Erdem AK

erdem.ak1@hotmail.com

1973 yılında Balıkesir’de doğdum. İlk ve ortaokulu kendi şehrimde okudum. Lise eğitimimi İstanbul-Kuleli Askeri Lisesi’nde tamamladım. Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü mezunuyum. Halen aynı Üniversite’de Girişimcilik Yüksek Lisans Programı öğrencisiyim. Özel sektörde değişik işletmeler adına çalıştım. Halen kurucusu ve yöneticisi olduğum ülkemizin tek medya ve yayıncılık kooperatifi olan MEDYAKOOP’ta çalışıyorum. Kooperatif adına yayınlanmakta olan ülkemizin tek haftalık tarım ve gıda gazetesi olan HASAT TÜRK’ün Genel Yayın Yönetmenliği görevini de yürütüyorum. Üyeliğini yaptığım değişik örgüt ve sivil toplum kuruluşlarında görev ve sorumluluklarım var. İyi seviyede İngilizce biliyorum. Evliyim ve bir oğlum var.


Dr. Kemalettin TAŞDAN

Dr. Kemalettin TAŞDAN

ktasdan@gmail.com

1971 yılında Ankara’da doğmuştur. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı yıl lisans derecesini aldığı bölümde yüksek lisans öğrenimine başlamış, 1996’da araştırma görevlisi olarak (50/d) atanmış ve 2005’te doktorasını tamamlamıştır. Ardından 2007’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü)’nde mühendis olarak çalışmaya başlamıştır ve halen bu enstitüdeki görevine devam etmektedir. İlgi alanları arasında tarımsal pazarlama, uluslararası tarım ürünleri ticareti, geleneksel ürünler ve coğrafi işaretler konuları gelmektedir.


Yrd.Doç.Dr. Mehmet ZANBAK

Yrd.Doç.Dr. Mehmet ZANBAK

mehmetzanbak@akdeniz.edu.tr

1981 Burdur doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu. Takip eden yıl Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalında başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini 2008 yılında tamamladı. Doktora derecesini aynı üniversite ve anabilim dalında 2014 yılında aldı. 2006-2014 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı ve halen Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksek Okulu'nda akademik çalışmalarını sürdürmektedir.


Prof. Dr. Ummuhan GÖKOVALI

Prof. Dr. Ummuhan GÖKOVALI

ummuhan@mu.edu.tr

Ummuhan Gokovali 1970 yılında Muğla’nın Gökova köyünde doğmuştur. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuş, 1993 yılında YÖK’ün açtığı ulusal sınavda başarılı olarak yüksek öğrenim için yurtdışı bursu kazanmıştır. 1996 yılında Oklahoma Eyalet Üniversitesi İktisat Bölümü’nden yüksek lisans derecesini, 2003 yılında ise ODTÜ İktisat Bölümü’nden doktora derecesini almıştır. 2003 yılından beri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları arasında fikri ve sınai mülkiyet hakları ve ekonomisi, turizm ekonomisi, yoksulluk ve kadın yoksulluğu konuları gelmektedir. Bu alanlarda saygın uluslar arası ve ulusal dergilerde çok sayıda bilimsel yayınları bulunmaktadır. Mezun ve devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora danışmanlıkları bulunan Gökovalı, ulusal ve uluslar arası dergilerde danışma kurulu üyeliği ve hakemlik görevleri yapmaktadır.


 Yasmina Lokmanoğlu

Yasmina Lokmanoğlu

yasminalokmanoglu@gmail.com

Beşinci kuşak bir Mersin’li olan Yasmina Selfun Lokmanoğlu, 1959 yılında doğdu. İlk ve orta öğretimini Mersin’de tamamladıktan sonra İngiltere’de dil, Amerika’da iç dekorasyon Eğitimi gördü. 2004/2009- 2009/2014 Akdeniz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği yaptı. 2014/2019 Mersin Büyükşehir Kent konseyi Başkanlığı yaptı. Mersin yemekleri üzerine yaptığı araştırmayı kitaplaştırmaya karar verince, Thompson Education Direct’ten Catering ve Gourmet ve Gourmet Cooking üzerine diploma aldı.
2013’te Dünden bugüne Mersin Mutfağı adlı yemek kitabı, Akılçelen Kitapları tarafından basıldı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalışan Lokmanoğlu 2019’dan beri Tarsus SlowFood’un liderliğini yapıyor, ayrıca « Tarsus Ticaret Odası Turizm ve Tanıtma Komitesi » koordinatörü. 1984 yılında Mustafa Cihat Lokmanoğlu ile evlenen Yasmina Selfun Lokmanoglu iki kız çocuğu sahibi.


Kooperatifçilik Kurulu
 Özlem SARI

Özlem SARI (Kurul Başkanı)

mimarozlemsari@msn.com

-1965 yılında Ankara da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamladı. -1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde Mimarlık eğitimini tamamladı. -1987 yılında Eczacıbaşı holding de iş hayatına başladı. -1989 yılından evlendi ve Erdek’e yerleşti. - İş hayatına Erdek’te eşi ile ortak şirketlerinde devam ediyor. - İkisi erkek biri kız olmak üzere 3 çocuk sahibi. - 1992 yılından beri Erdek Yardımlaşma Derneği Üyesi. - 1999-2003 yılları arası Erdek Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. - 2013 yılından beri 2.dönem seçildiği Erdek Ticaret Odası Başkanlığı ve 2013 yılından beri 2.dönem seçildiği TOBB Turizm Kurulu Başkanlığı Görevini yürütmektedir. - 2014 yılından beri Erdek Kent Konseyi yönetim kurulu üyesidir. - 2014 yılında İlçe kadınlarının kalkınması amacıyla kurduğu Coğrafi işaretli ürünümüz “Kapıdağ Mor Soğanı” nın temellerini attığı S.S Bereketli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin Başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. - 2016 yılında S.S Erdek Turizm geliştirme Kooperatifini kurmuştur. - 2017 yılında 162 sayılı Marmarabirlik Kooperatifi yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.


 Birsen Koca

Birsen Koca

birsenkoca.tuko1@gmail.com

16/09/1971, Kayseri/Pınarbaşı doğumlu. Özge isimli bir çocuk annesi.
Kayseri Ticaret Odası’nda 20 yıl İç Ticaret Sorumlusu olarak görev yaptı ve emekli oldu.
17 yıldır Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği (TÜKO-BİR) Kayseri Şube Başkanı.
TOBB Kayseri İl Kadın Girişimciler İcra Kurul Üyeliği ve “Bir Kutu İyilik Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi” yöneticilik görevlerini halen yürütmekte.
Uzmanlık alanları;
-Sınai Mülkiyet Hakları, Kayseri Ticaret Odasında 10 yıl Türk Patent Enformasyon Birim Sorumluluğu görevi yaptı,
-Araştırmacı/Yazar, Kayseri Geleneksel ve Yöresel Ürünleri adında Kayseri Ticaret Odası adına çıkmış 3 kitabı var, sonuncusu İng/Türkçe,
-Girişimcilik (Kadın Girişimciliği) konusunda uzun bir tecrübeye sahip.


 Çimen ÇAMOĞLU

Çimen ÇAMOĞLU

cimenmtlu@gmail.com

1980 yılında Antalya’da doğdu. 2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünden derece ile mezun oldu. 2003 yılında Aydın Ticaret Borsası Gıda laboratuvarında muhasebe memuru olarak başladığı görevine Aydın Ticaret Borsası Genel Sekreteri olarak 7 yıl devam etti. Aydın Ticaret Borsası’nda Kalite Sistemleri, Projeler, Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi ve Coğrafi işaretler konularında aktif çalıştı..TOBB Oda/Borsa Akreditasyona seçilerek,bir dönem görev yaptı.
Markalaşma,Yenilikçilik ve Kalite Geliştirme Derneği Başkanı olup,coğrafi işaretler ve girişimcilik konularında çalışmakta ve projelerde görev almaktadır.
9 yıllık yöresel ürünler üzerine çalışmalar yapan ve coğrafi işaretler aşktır diyen Çimen Çamoğlu şimdi Coğrafi işaretler iştir diyerek yoluna devam etmektedır.
Bir ilke imza atarak, işyerinde Türkiye’nin yöresel özvarlıklarını, coğrafi işaretlerini gelen müşterilereanlatarak, satış yapmanın yanı sıra sosyal boyutuna da önem vermektedir.
Çimenrengi Yöresel Ürünler Satış Mağazasında Türkiye’nin coğrafi işaretleri, organik, genetiği değişmemiş, şeker ilavesiz, probiyotik pek çok ürün satışa sunulmaktadır.Kendi isminden yola çıkarak oluşturduğu Çimenrengi markası, Türkiye’nin renkleri, Çimen’in seçtikleri anlamını taşımaktadır.


 Hatice Dilek Güneş

Hatice Dilek Güneş

dilekerdekto@hotmail.com

1970 yılında İstanbulda doğdu. 1991 yılında Eskisehir Anadolu Üniversitesi Halkla Ilişkiler bölumünden mezun oldu. 1991 yılında İstanbul Tütünbank Menkul Kıymetler Müdürlügünde is hayatına başladı. Bir erkek çocuk sahibi. 1993 yılında Erdek Ticaret Odasinda Ticaret Sicil Müdürü olarak göreve basladı. 2000 yılından itibaren Erdek Ticaret Odası Genel Sekreterlik gorevini yürütmektedir. 2014 yılında ilçe kadınlarının kalkınması amacıyla kurulan, cografi isaretli ürünümüz "Kapıdağ Mor Soğanı"nin satış ve pazarlanması için kurulan "S.S. Bereketli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"nin kurucu ortaklarındandır.


 Ebru Baybara

Ebru Baybara

ebru@ebrubaybarademir.com

O, dünyanın en iyi şefleri arasında gösteriliyor. Gastronomi dünyasının Nobel’i sayılan ve mutfak kültürü ile toplumsal fayda sağlayan şefleri ödüllendiren Bask Dünya Aşçılık Ödülleri’nde İkinci kez finale kalan 10 şeften biri. 1999’da neredeyse hiçbir turizm işletmesi olmayan Mardin’e yerleşti. Büyük bir hayali vardı, Mardin’i turizm ile tanıştırmak… O ve beraberindeki 21 kadın, tarihi bir Süryani konağını özgün değerlerine uygun olarak restore edip, restoran haline getirdiler. Böylece Mardin’in ilk turistik işletmesi, bölgenin ilk ve tek şef restoranı olma özelliğini taşıyan “Cercis Murat Konağı”na hayat verdiler. “Bir şefin işi tabakta değil toprakta başlamalı” inancıyla çalışan Demir; şeflerin toprakta yetişen ürünün, yetiştiği toprağın, yetiştiren çiftçinin, yetiştirdiği şartların iyileşmesinden, sağlıklı ve sürdürülebilir olmasından sorumlu olduğunu söylüyor. Mardin ve çevresinde geleneksel el sanatlarının sürdürüldüğü “Hayatım Yenibahar” Atölyesi, iklim değişikliği ve kuraklığa karşı toprağı ve doğayı yaşatmak için “Yaşayan Toprak, Yerel Tohum” ve Topraktan Tabağa” gibi pek çok alanda halkın doğrudan ekonomik dönüşüme katkı sağladığı projeleri hayata geçiriyor.


 Erdem AK

Erdem AK

erdem.ak1@hotmail.com

1973 yılında Balıkesir’de doğdum. İlk ve ortaokulu kendi şehrimde okudum. Lise eğitimimi İstanbul-Kuleli Askeri Lisesi’nde tamamladım. Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü mezunuyum. Halen aynı Üniversite’de Girişimcilik Yüksek Lisans Programı öğrencisiyim. Özel sektörde değişik işletmeler adına çalıştım. Halen kurucusu ve yöneticisi olduğum ülkemizin tek medya ve yayıncılık kooperatifi olan MEDYAKOOP’ta çalışıyorum. Kooperatif adına yayınlanmakta olan ülkemizin tek haftalık tarım ve gıda gazetesi olan HASAT TÜRK’ün Genel Yayın Yönetmenliği görevini de yürütüyorum. Üyeliğini yaptığım değişik örgüt ve sivil toplum kuruluşlarında görev ve sorumluluklarım var. İyi seviyede İngilizce biliyorum. Evliyim ve bir oğlum var.


Prof. Dr. Mitat ŞAHİN

Prof. Dr. Mitat ŞAHİN

mitats@hotmail.com

Kars 1968 doğumlu olan Mitat Şahin, Atatürk Üniveristesi Kars Veteriner Fakültesinden 1990 yılınında mezun olduktan sonra, aynı yıl mezun olduğu Fakültenin Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak akademik yaşamına başladı. Doktora Eğitimini 1996 yılında tamamladı. 1997-2003 yılları arası Yardımcı Doçent, 2003-2008 yılları arası Doçent olarak hizmet verdikten sonra 2008 yılından bu tarafa Prof. Dr. olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmalarını zoonotik hastalıklar üzerine yoğunlaştırmış olan Şahin, Kafkas Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Enstitü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı gibi çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel çalışmalarda ve projelerde görev almıştır. Son yıllarda yerel değerlerimizin mikro kalkınmada önemi üzerinde çalışmaktadır. Bu anlamda ülkemizde yerel ürünlerin ekonimik değer olması ve coğarfi işaretler üzerine farkındalık oluşturma çabaları için YÜCİTA üyesi olmuştur.


Dr. Pınar NACAK

Dr. Pınar NACAK

pnacak@gmail.com

1970 yılında, İzmir’de doğan Pınar Nacak, Ege Universitesi İzmir, Türkiye – Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden 1991, Ege Üniversitesi İzmir, Türkiye –Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Yüksek Lisans Programı’ndan 1995, Ege Üniversitesi İzmir, Türkiye –Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Doktora Programı’ndan 2004 yılında mezun olmuştur. Doktora tezi, Türkiye Pamuk Dış Ticaretinin Yapısı ve Bunun Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma ası altında, İzmir Ticaret Borsası, Yayını olarak basılmıştır. 1996 – 2000 döneminde, Dış Ticaret Uzmanı, Pazarlama Yetkilisi olarak Tarım Ürünleri Dış Ticaret Firmalarında görev almıştır. 2000 yılından bu yana İzmir Ticaret Borsası’nda Ar-Ge uzmanı, Ar-Ge Şefi ve Ar-Ge Müdürü olarak çalışan Nacak, 2010 y yılından bu yana Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, 2006 yılından bu yana Kalite Yönetim Temsilcisi ve Akreditasyon Sorumlusu görevini yürütmektedir. Tarım Ekonomistleri Derneği Üyesi, İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi, İzmir Kalkınma Ajansı Kümelenme Çalışma Gurubu Üyesi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı Değerlendirme Komitesi Üyesi, İzmir Tarım Grubu Üyesi, Apelasyon Dergisi yayın kurulu üyesi ve YÜCİTA(Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı) Üyesi olan Nacak evli ve iki çocuk annesidir.


Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Kurulu
 Merve EKİNCİ

Merve EKİNCİ (Kurul Başkanı)

merveekinci@agrotv.com.tr

1992 yılında İstanbul’da doğan Merve EKİNCİ İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Gazetecilik lisans eğitimini tamamlamıştır. Gazetecilik Lisans eğitiminin ardından öğrenci değişim programıyla bir süreliğine ABD’nin Teksas Eyaleti’nde yaşamıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimine devam etmektedir. Yüksek Lisans tez çalışmasını “Türkiye’de Tarım Medyası’nın Gelişimi ve Bu Bağlamda Habercilik” konusu üzerinde yapmaktadır. 2015 yılından beri çeşitli televizyon kanallarında muhabir- editör olarak çalışmaya başlamış; 2016 yılında çalışmaya başladığı Çiftçi TV’de, 2 yıl boyunca muhabir-editör ve program yapımcılığı görevini üstlenmiştir.  2018 yılında yurt dışında çekilen ve TRT Haber’de yayınlanan ‘Global Pazar’ programında ekonomi muhabirliği yapmıştır. Hem mesleki hem akademik kariyerini ‘Tarım Gazeteciliği’ alanında devam ettirmektedir. Ulusal Tematik kanal Agro TV’de haber müdürü olan Merve Ekinci, her sabah 09:00-11:00 arasında “Agro TV ile Günaydın” haber programıyla sabah haberlerini sunmaktadır.


Prof. Dr. Beraat Özçelik

Prof. Dr. Beraat Özçelik

beraat.ozc@gmail.com

Prof. Dr. Beraat Özçelik, 2000 yılında İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümünden Doktor ünvanını aldıktan sonra, doktora sonrası çalışmalarını “Ohio State University Food Science Department” da burslu olarak gerçekleştirmiştir. İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümünde 2006 yılında doçent, 2012 yılında Profesörlük kadrosuna atanmıştır.
Prof. Dr. Beraat Özçelik 'in SCI kapsamındaki uluslararası dergilerde yayınlanmış 70 makalesi, kongre bildiri kitaplarında yer alan yaklaşık 150 adeti uluslararası olmak üzere 200 e yakın sözlü veya yazılı tebliği ve ulusal dergilerde yayınlanmış 50 makalesi ve vardır.
Bunlara ek olarak Prof. Dr. Beraat Özçelik’ in, uluslararası ve ulusal kitap bölümü yazarlıkları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası pek çok derginin editörlük kurulunda yer almakta olup, günümüze değin 30 dan fazla yüksek lisans ve 9 adet doktora tezinin yöneticiliğini yapmıştır. Sekiz, uluslararası dördü TUBİTAK, ikisi ISTKA projesi olmak üzere, toplamda 30 kadar ulusal projede Türkiye koordinatörü, yürütücü veya araştırmacı olarak görev almış olup, çok sayıda Sanayi Bakanlığı ve TUBİTAK projelerinde hakemlik ve danışmanlık görevleri yapmıştır.
2011 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yaptığı AB projeleri nedeniyle Başarı Madalyası ile ödüllendirilmiştir. 2016 yılından itibaren Avrupa Gıda Bilgilendirme Konseyinin(EUFIC), beslenme ve gıda güvenliği konularında Türkiye temsilcisi olarak çalışmakta olup, bazı sosyal amaçlı Vakıfların Bilimsel icra komite üyesi olarak görev almış ve almaktadır.
Prof. Dr. Beraat Özçelik halen İstanbul Teknik Üniversitesi’ nde tam zamanlı öğretim üyesi, Dekan ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.


 Celal BÜLBÜL

Celal BÜLBÜL

cbulbul@hotmail.com

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bitirdikten sonra 2007 yılından beri fiilen Finike’de narenciye üreticiliği ile uğraşmaktayım. Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek lisansın ardından da Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği’nin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenerek kendi bahçelerimize verdiğim hizmeti Finike’ye taşımış bulunmaktayım. Bu konulara ilaveten yeni kurmuş olduğumuz meyve-sebze işleme tesisinde, nar ekşisi, çeşitli reçeller, pekmez vb. ürünleri üretmekteyiz. Finike Portakalı’na Coğrafi İşareti kazandırmış bir kurum olan Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği’nin yönetim kurulu başkanıyım. Finike Ziraat Odası, Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği, Antalya Ziraat Müh. Odası üyesiyim.


 Cem KÖSEMECİ

Cem KÖSEMECİ

cemkosemeci@gmail.com

1991 yılında İstanbul’da doğan Cem Kösemeci, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamış; 2014 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Erasmus+ Programı kapsamında Polonya Lomza State University of Applied Sciences’da 9 ay boyunca öğrenim görmüş, daha sonra MTT Agrifood Research Finland’da 3 ay boyunca stajyer olarak görev yapmıştır. Halen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı’nda lisansüstü çalışmalarını yürütmektedir. 2014 yılından itibaren özel sektörde gıda mühendisi olarak mesleğini sürdüren Kösemeci, 2016 yılından bu yana Gıda Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği görevini yürütmektedir. Ayrıca, Bolu Kent Konseyi Gıda Çalışma Grubu kurucu üyesi ve temsilcisidir.


 Çimen ÇAMOĞLU

Çimen ÇAMOĞLU

cimenmtlu@gmail.com

1980 yılında Antalya’da doğdu. 2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünden derece ile mezun oldu. 2003 yılında Aydın Ticaret Borsası Gıda laboratuvarında muhasebe memuru olarak başladığı görevine Aydın Ticaret Borsası Genel Sekreteri olarak 7 yıl devam etti. Aydın Ticaret Borsası’nda Kalite Sistemleri, Projeler, Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi ve Coğrafi işaretler konularında aktif çalıştı..TOBB Oda/Borsa Akreditasyona seçilerek,bir dönem görev yaptı.
Markalaşma,Yenilikçilik ve Kalite Geliştirme Derneği Başkanı olup,coğrafi işaretler ve girişimcilik konularında çalışmakta ve projelerde görev almaktadır.
9 yıllık yöresel ürünler üzerine çalışmalar yapan ve coğrafi işaretler aşktır diyen Çimen Çamoğlu şimdi Coğrafi işaretler iştir diyerek yoluna devam etmektedır.
Bir ilke imza atarak, işyerinde Türkiye’nin yöresel özvarlıklarını, coğrafi işaretlerini gelen müşterilereanlatarak, satış yapmanın yanı sıra sosyal boyutuna da önem vermektedir.
Çimenrengi Yöresel Ürünler Satış Mağazasında Türkiye’nin coğrafi işaretleri, organik, genetiği değişmemiş, şeker ilavesiz, probiyotik pek çok ürün satışa sunulmaktadır.Kendi isminden yola çıkarak oluşturduğu Çimenrengi markası, Türkiye’nin renkleri, Çimen’in seçtikleri anlamını taşımaktadır.


 Erdem AK

Erdem AK

erdem.ak1@hotmail.com

1973 yılında Balıkesir’de doğdum. İlk ve ortaokulu kendi şehrimde okudum. Lise eğitimimi İstanbul-Kuleli Askeri Lisesi’nde tamamladım. Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü mezunuyum. Halen aynı Üniversite’de Girişimcilik Yüksek Lisans Programı öğrencisiyim. Özel sektörde değişik işletmeler adına çalıştım. Halen kurucusu ve yöneticisi olduğum ülkemizin tek medya ve yayıncılık kooperatifi olan MEDYAKOOP’ta çalışıyorum. Kooperatif adına yayınlanmakta olan ülkemizin tek haftalık tarım ve gıda gazetesi olan HASAT TÜRK’ün Genel Yayın Yönetmenliği görevini de yürütüyorum. Üyeliğini yaptığım değişik örgüt ve sivil toplum kuruluşlarında görev ve sorumluluklarım var. İyi seviyede İngilizce biliyorum. Evliyim ve bir oğlum var.


 Hasan ÖNDER

Hasan ÖNDER

hasan@honder.net

Rize’nin Ardeşen İlçesinde 1965 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu ilçede bitirdi ve Yüksek Öğrenim için İstanbul’a giderek 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyeti sonrasında ticari hayata atılarak uzun yıllar doğu bloku ülkeleri (Bağımsız Milletler Topluluğu Ülkeleri ) ile turizm ve dış ticaret yaptı. Ekonomik kriz dönemlerinde ticari hayattan çekilerek 2 yıl öğretmenlik, daha sonra çok uluslu bir firmanın Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan temsilciliği yaptı. Bölge turizmin çeşitlenmesi ve yörenin tanıtılması için kurulan sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Dış İlişkiler Kurul Üyesi, TDF Rize İl Temsilciliği, Kano Rafting Hakemliği, Fotoğrafçılık, Fotoğraf Kulüplerinde üyelik, Milli Parklar Alan Kılavuzluğu, International Tea Comitte’nin Türkiye Temsilciliği, YÜCİTA İletişim Komitesi üyeliği gibi sosyal ve ekonomik alanlarda çalışmalar yapmaktadır. Halen Rize Ticaret Borsası Genel Koordinatörü olan Hasan ÖNDER özellikle milli içeceğimiz olan Türk Çayı’nın dünyada tanınırlığının arttırılması için borsa bünyesinde uluslararası bütün organizasyonlara katılmaktadır. İngilizce, Rusça, Gürcüce konuşan Önder evli ve üç çocuk babasıdır.


 Kıvılcım Pınar Kocabıyık

Kıvılcım Pınar Kocabıyık

kivilcimkocabiyik@gmail.com

1985 yılında İstanbul’da doğan Kıvılcım Pınar Kocabıyık Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun olduktan sonra Borusan Holding ‘Management Trainee’ ekibine seçildi. MINI Marka Satış ve Pazarlama ekibinde bir süre çalıştıktan sonra Borusan Holding’te Stratejik Satınalma Departmanında 8 yıl çalıştı. 2014 yılında kurulan 38-30 Çiftliğinde Genel Müdür olarak 3 yıl çalıştı . Stanford Üniversitesi’nde Nutrition üzerine eğitim alan Kocabıyık , şuan 38-30 çiftliğinde Genel Koordinatör olarak görev yapmakta olup Pennsylvania State Uni ‘ de Süt Ürünleri Üretimi ve Yönetimi eğitimine devam etmektedir. Gerek şirket çalışmalarında gerekse sosyal sorumluluk çalışmalarında sürdürülebilir tarım , iyi kaliteli besin , yöresel ürün , coğrafi işaret konularına büyük önem vermektedir. Kıvılcım Pınar Kocabıyık evli ve iki çocuk annesidir.


 Berrin Bal ONUR

Berrin Bal ONUR

berrinbalonur@gmail.com

1969 yılında İstanbul’da doğan Berrin Bal Onur, ITT BILKA’da özel müşteriler satış yöneticisi olarak başladığı kariyerine, Sabah ve Hürriyet dergi gruplarının çeşitli yayınlarında reklam müdürü ve reklam satış koordinatörü olarak devam etti. 1993-1994 yılları arasında İngiltere’de satış-pazarlama eğitimi aldı. Özel radyo yayıncılığının yeni geliştiği dönemde Show Radyo, Radyo 5, Radyo Nostalji ve Radyo Viva’nın kuruluş aşamalarında reklam grup koordinatörü göreviyle radyoların satış organizasyonlarını yapılandırdı ve yönetti. 2000 yılında Neşe Aksoy Biber ile birlikte Antre Gourmet’i kurdu. 2007 yılında profesyonel mutfak kariyerinde önemli bir yere sahip olan MSA/City&Guilds Uluslararası Profesyonel Aşçılık Okulu diplomasına sahip oldu. Neşe Aksoy Biber ile birlikte yazdıkları “Peynir Aşkına” ve “50 Peynirli Şehir-Balıkesir” adlı iki kitabı bulunan Onur, peynirle ilgili danışmanlık, eğitim, araştırma ve gezi çalışmalarını sürdürmektedir. Yönetim kurulu üyesi olduğu Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın dar gelirli kadınların liderliklerini, ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini güçlendirme çalışmaları içinde yer almaktadır. Berrin Bal Onur evli ve iki çocuk annesidir.


 Neşe AKSOY BİBER

Neşe AKSOY BİBER

nesebiber@antregourmet.com

1971 yılında Adana’da doğan Neşe Aksoy Biber, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı bölümde iletişim yüksek lisansını tamamladı. İş hayatına Sabah dergi grubu reklam bölümünde başlayan Neşe Aksoy Biber, kariyerine Akşam gazetesinde reklam müdürü, ardından CNN TÜRK’te reklam grup koordinatörü olarak devam etti. 2001 yılında DigiTürk’te pazarlama ve projeler koordinatörü görevini üstlendi. Bu dönemde şirketin kurumsal kimlik çalışmalarını, e-ticaret ve pazar geliştirme faaliyetlerini yürüttü ve televizyon, radyo, dergi, internet mecralarının pazarlama faaliyetleri üzerinde çalıştı. 2000 yılında kurulan Antre Gourmet ile gurme gıda sektöründeki çalışmalarına başladı. Berrin Bal Onur ile birlikte yazdıkları “Peynir Aşkına” ve “50 Peynirli Şehir-Balıkesir” adlı iki kitabı bulunan Biber, peynirle ilgili danışmanlık, eğitim, araştırma ve gezi çalışmalarını sürdürmektedir. Halen Antre Gourmet kurucu ortağı olarak çalışan Neşe Aksoy Biber, Antre Gourmet Shop, Antre Pazarlama ve AntreGourmet online satış şirketlerinin operasyon faaliyetlerini gerçekleştirmekte, perakende satış mağazası, beşyıldızlı otel ve restorantlara, market ve satış noktalarına toptan ve markalı ürün satış-dağıtımı ve hizmetlerini yönetmektedir. (www.antregourmet.com) Neşe Aksoy Biber evli ve iki çocuk annesidir.


Turizm ve Kültürel Araştırmalar Kurulu
 İrfan Önal

İrfan Önal (Kurul Başkanı)

ionalktb@gmail.com

Kültür ve Turizm Bakanlığına 1995 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı ve Müfettiş, Telif Hakları Genel Müdür Yardımcılığı, Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığı, Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve Tanıtma Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünden 1994 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans çalışmalarını Ankara Üniversitesi’nde Sosyal Çevre Bilimleri dalında, yönetim bilimi çalışmalarını DeMontfort Üniversitesi, UK’de yaptıktan sonra özellikle turizm iletişimi, destinasyon tanıtımı, destinasyon yönetimi, kültür endüstrisi, yaratıcı ekonomiler ve kültür yönetimi alanında ulusal ve uluslararası pek çok çalışmanın içinde yönetici veya katılımcı olarak yer aldı.
Halen Başmüfettiş olarak Kültür ve Turizm Bakanlığında görevini sürdürmekte olup çalışma alanları ile ilgili yazılarını https://irfanonal.blogspot.com/ blog adresinde yayınlamakta ve design management alanında faaliyet gösteren bir düşünce kuruluşunun da kurucuları arasında yer almaktadır.


 Celal BÜLBÜL

Celal BÜLBÜL

cbulbul@hotmail.com

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bitirdikten sonra 2007 yılından beri fiilen Finike’de narenciye üreticiliği ile uğraşmaktayım. Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek lisansın ardından da Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği’nin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenerek kendi bahçelerimize verdiğim hizmeti Finike’ye taşımış bulunmaktayım. Bu konulara ilaveten yeni kurmuş olduğumuz meyve-sebze işleme tesisinde, nar ekşisi, çeşitli reçeller, pekmez vb. ürünleri üretmekteyiz. Finike Portakalı’na Coğrafi İşareti kazandırmış bir kurum olan Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği’nin yönetim kurulu başkanıyım. Finike Ziraat Odası, Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği, Antalya Ziraat Müh. Odası üyesiyim.


Doç. Dr. İlkay Kanık

Doç. Dr. İlkay Kanık

ilkaykanik@beykent.edu.tr

İlkay Kanık, Beykent Üniversitesi- Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün kurucu öğretim üyesidir.. İstanbul Üniversitesi-İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nü bitiren İlkay Kanık, Marmara Üniversitesi-Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü-Ortadoğu Sosyoloji ve Antropolojisi Bölümü'nden yüksek lisans, Marmara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü'nden, “Seyirlik Yemek: Moderniteden Postmoderniteye Yemeğin Sinematografisi” tezi ile doktora derecesi almıştır. Daha sonra 2013 ve 2014 yılları arasında New York-The New School’da, Food Studies Bölümü'nde doktora sonrası akademik çalışma yaptı; Prof. Fabio Paresecoli denetiminde Amerika, İtalya, Türkiye ve Hindistan’ın gastronomik kültürel miraslarını ve görsel yemek kültürlerini filmler üzerinden karşılaştırarak inceledi. Aynı zamanda, New York Üniversitesi’nde Restoran Yönetimi üzerine sertifika dereceleri aldı. New York’da ICE-Institute of Culinary Education’da, Yemek ve Medya konulu programa katıldı. Beyoğlu'ndaki Üçüncü Mevkii lokantasında aşçı olarak çalıştı. Gastro Gösteri, Gastro Sinema, Gastro Endişe adlı üç kitabı yayınlanmıştır.


 Seher Toktaş

Seher Toktaş

seherakgun@hotmail.com

16.12.1971 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Bursa’da yaptıktan sonra üniversite eğitimi için Muğla’ya gitti. İşletme bölümünü bitirdikten sonra Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ( 2005-2016) , İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ( 2016-2018) çalıştı . Muğla ve İnegöl’e ait yöresel ürünlerin coğrafi işaret tescili çalışmalarını yapan ekibin içinde yer aldı. 2014 yılında YÜCİTA’nın üyeleri arasında yer aldı. Evli ve ikiz annesi olan Seher Toktaş yaşamını Muğla’da sürdürmektedir.


 Selçuk ERDOĞMUŞ

Selçuk ERDOĞMUŞ

selcuk@armadagroupe.com

1968 yılında Ankara'da doğdu. 1987 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu, 1994 yılında MSÜ Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. Evli 1 çocuk babası.
Armada Groupe, Proje Dizayn Mimarlık, ST Dış Ticaret, Salkım Şarapçılık-2010, 2M Hotel-2014 ve Armada Botanik firmalarının kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı.
“Gölge Düştü Dağlara”, ”Elbet bir gün…” ve “Kısırdöngü” isimli dans tiyatrosu çalışmalarını sahneye koydu. “Cihangir’in Çocukları” projesi ile Mimarlar Odası XI. Ulusal Mimarlık Ödülü’ne değer bulundu.
Galatasaraylılar Derneği, Galatasaray Eğitim Vakfı, Galatasaraylılar Vakfı,Türk Folklor Kurumu,Cihangir Güzelleştirme Derneği, Taksim Gezi Derneği gibi çeşitli STK'larda görev aldı.
Halen Galatasaray Spor Kulübü Sicil Kurulu Başkanlığı ,Pera Kültür Sanat ve Yaşam Derneği Başkanlığı, Uluslararası Büyükçekmece Festival Komitesi Aktif Toplum Derneği Yönetim Kurulu,Mavi Gelecek Sürdürülebilir Yaşam Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. .


 Taner OLCA

Taner OLCA

tanerolca1@gmail.com

Taner Olca, 1993 Gaziantep doğumludur.
2011 yılında lise öğrenimini tamamladıktan sonra,
Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne kabul edilmiş olup halen bu üniversitedeki eğitim hayatı devam etmektedir.
2011 yılından bu yana üç kuşaklık aile işletmeleri olan Yesemek Restaurant’ı yönetmekte, aile geleneğini üçüncü kuşak temsilcisi olarak sürdürmektedir.
1945 yılından bu yana süre gelen aile mirasını kuşaktan kuşağa taşımayı amaçlayan Taner Olca, Yesemek tatlarını Türkiye’ye ve Dünya’ya tanıtmayı kendisine misyon edinmiştir . Bu hedefte, öğretme tutkusu ile dolu Babası Necdet Olca’nın “ Dünya Bir Ev Olsaydı Mutfağı Gaziantep Olurdu.” sözleri kendisine ışık tutmaktadır.


Uluslararası İlişkiler Kurulu
Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU

Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU (Kurul Başkanı)

yavuztekelioglu@gmail.com

“Akdeniz Üniversitesinden 2009 yılında emekli olan Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu 1968 Mülkiye mezunu olup doktora öğrenimini Fransa Montpellier 1 Üniversitesi’nde yapmıştır. 1977-93 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde çalışan, Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu bu üniversitede 1982 de Doçent, 1989 yılında Profesör olmuştur. 17 mayıs 1993 tarihinde Akdeniz Üniversitesi’ne atanan Prof. Tekelioğlu bu Üniversitede kuruluşunu gerçekleştirdiği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı (1993-2002) ve 1995 Barcelona Zirvesi sonrası kuruluşuna öncülük ettiği “Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi” müdürlüğü (1998-2009) görevlerini yürütmüştür. Çalışma alanı “Tarım Ekonomisi ve Politikaları” olan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu son 20 yıldır “ Yöresel ürünler ve Coğrafi İşaretler” konusunda çalışmakta olup bu alanda Fransa Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü ile birlikte oluşturulan “Akdeniz Araştırma Ağı”nın Türkiye yürütücülüğünü yapmaktadır. Başta Akdeniz Üniversitesi “Sosyal Bilimler Alanında Hizmet” ödülü (1998), “ Çevre Hizmet ” ödülü ( 2004) ile “Türkiye Ekonomi Kurumu Akademik Hizmet Ödülü” (2010), olmak üzere ulusal ve “ABD Uluslararası İşletmecilik Geliştirme Derneği (IMDA), Yılın Uluslararası İşletmecilik Dekanı ödülü” ile Fransa Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bilim alanında “Şovalye” ve “Officier” nişanları gibi uluslararası ödüllerin sahibi bulunmaktadır. Kendisinin son ödülü Coğrafi İşaretler konusundaki öncü çalışmalarıyla, tarım ekonomisi ve politikalarına yaptığı katkılar nedeniyle TMMOB, Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 11 Ocak 2016 tarihinde verilen "2015 Yılı Özel Ödülü"dür.


 Kıvılcım Pınar Kocabıyık

Kıvılcım Pınar Kocabıyık

kivilcimkocabiyik@gmail.com

1985 yılında İstanbul’da doğan Kıvılcım Pınar Kocabıyık Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun olduktan sonra Borusan Holding ‘Management Trainee’ ekibine seçildi. MINI Marka Satış ve Pazarlama ekibinde bir süre çalıştıktan sonra Borusan Holding’te Stratejik Satınalma Departmanında 8 yıl çalıştı. 2014 yılında kurulan 38-30 Çiftliğinde Genel Müdür olarak 3 yıl çalıştı . Stanford Üniversitesi’nde Nutrition üzerine eğitim alan Kocabıyık , şuan 38-30 çiftliğinde Genel Koordinatör olarak görev yapmakta olup Pennsylvania State Uni ‘ de Süt Ürünleri Üretimi ve Yönetimi eğitimine devam etmektedir. Gerek şirket çalışmalarında gerekse sosyal sorumluluk çalışmalarında sürdürülebilir tarım , iyi kaliteli besin , yöresel ürün , coğrafi işaret konularına büyük önem vermektedir. Kıvılcım Pınar Kocabıyık evli ve iki çocuk annesidir.


Prof.Dr. Selim ÇAĞATAY

Prof.Dr. Selim ÇAĞATAY

selimcagatay@yahoo.com

Selim Çağatay, 1966 Ankara doğumludur. ODTÜ Ekonomi Bölümünde lisans ve yüksek lisans derecesini tamamlamış, Yeni Zelanda-Lincoln Üniversitesi Ekonomi Bölümünden doktora derecesini almıştır. Temel ilgi alanları sürdürülebilir kalkınma ve ampirik iktisattır. Coğrafi işaretleri bir sürdürülebilirlik aracı, yöresel ürünleri ise bir kalkınma aracı olarak görmektedir. Şu ana kadar FAO, OECD, FEMISE, AB, TÜBİTAK ile birçok proje yürütmüş ve değişik kapasitelerde çalışmıştır. Atıf alan ulusal ve uluslararası yayınlara sahiptir. Halen Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır.


Prof. Dr. Selma TOZANLI

Prof. Dr. Selma TOZANLI

tozanli@iamm.fr

Selma Tozanlı, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamış, 1973 yılında da O.D.T.Ü. Beşeri İlimler Fakültesinden sosyoloji lisans diploması almıştır. Aynı yıl Fransa’ya doktora öğrenimine giden Tozanlı, 1981 yılında Universite de Montpellier I’den ekonomi doktora diplomasını almış ve 1983 yılında da, önceden stajyer olarak girdiği Montpellier Akdeniz Tarım Bilimleri Enstitüsünde (CIHEAM-IAMM) öğretim üyesi-araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştır. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Pazarlama dalında doçentlik ünvanını, 2009 yılında ise Montpellier I Üniversitesi’nden İşletme Bilimleri dalında “Habilitation à Diriger des Recherche” ünvanını almıştır.

S. Tozanlı, çok uluslu gıda şirketlerinin yapısı ve yayılma stratejileri, Akdeniz ülkeleri gıda sanayiinin yapısı, tarım-gida zincirinde yapılaşma, yöresel ürün değer zincirleri, şirket stratejileri, gibi konularda uzmanlaşmıştır ve uluslararası yayınlar vardır. Birçok Avrupa Birliği araştırma projelerinde de etkin olarak çalışmıştır.


 Selçuk ERDOĞMUŞ

Selçuk ERDOĞMUŞ

selcuk@armadagroupe.com

1968 yılında Ankara'da doğdu. 1987 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu, 1994 yılında MSÜ Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. Evli 1 çocuk babası.
Armada Groupe, Proje Dizayn Mimarlık, ST Dış Ticaret, Salkım Şarapçılık-2010, 2M Hotel-2014 ve Armada Botanik firmalarının kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı.
“Gölge Düştü Dağlara”, ”Elbet bir gün…” ve “Kısırdöngü” isimli dans tiyatrosu çalışmalarını sahneye koydu. “Cihangir’in Çocukları” projesi ile Mimarlar Odası XI. Ulusal Mimarlık Ödülü’ne değer bulundu.
Galatasaraylılar Derneği, Galatasaray Eğitim Vakfı, Galatasaraylılar Vakfı,Türk Folklor Kurumu,Cihangir Güzelleştirme Derneği, Taksim Gezi Derneği gibi çeşitli STK'larda görev aldı.
Halen Galatasaray Spor Kulübü Sicil Kurulu Başkanlığı ,Pera Kültür Sanat ve Yaşam Derneği Başkanlığı, Uluslararası Büyükçekmece Festival Komitesi Aktif Toplum Derneği Yönetim Kurulu,Mavi Gelecek Sürdürülebilir Yaşam Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. .