YÜciTA Bülten Sayı 8 Çıktı!!!

Komiteler

Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU

Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU

Başkan, Uluslararası İlişkiler Komitesi Koordinatörü, Ekonomik Araştırmalar Grubu Üyesi
yavuztekelioglu@gmail.com

“Akdeniz Üniversitesinden 2009 yılında emekli olan Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu 1968 Mülkiye mezunu olup doktora öğrenimini Fransa Montpellier 1 Üniversitesi’nde yapmıştır. 1977-93 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde çalışan, Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu bu üniversitede 1982 de Doçent, 1989 yılında Profesör olmuştur. 17 mayıs 1993 tarihinde Akdeniz Üniversitesi’ne atanan Prof. Tekelioğlu bu Üniversitede kuruluşunu gerçekleştirdiği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı (1993-2002) ve 1995 Barcelona Zirvesi sonrası kuruluşuna öncülük ettiği “Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi” müdürlüğü (1998-2009) görevlerini yürütmüştür. Çalışma alanı “Tarım Ekonomisi ve Politikaları” olan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu son 20 yıldır “ Yöresel ürünler ve Coğrafi İşaretler” konusunda çalışmakta olup bu alanda Fransa Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü ile birlikte oluşturulan “Akdeniz Araştırma Ağı”nın Türkiye yürütücülüğünü yapmaktadır. Başta Akdeniz Üniversitesi “Sosyal Bilimler Alanında Hizmet” ödülü (1998), “ Çevre Hizmet ” ödülü ( 2004) ile “Türkiye Ekonomi Kurumu Akademik Hizmet Ödülü” (2010), olmak üzere ulusal ve “ABD Uluslararası İşletmecilik Geliştirme Derneği (IMDA), Yılın Uluslararası İşletmecilik Dekanı ödülü” ile Fransa Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bilim alanında “Şovalye” ve “Officier” nişanları gibi uluslararası ödüllerin sahibi bulunmaktadır. Kendisinin son ödülü Coğrafi İşaretler konusundaki öncü çalışmalarıyla, tarım ekonomisi ve politikalarına yaptığı katkılar nedeniyle TMMOB, Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 11 Ocak 2016 tarihinde verilen "2015 Yılı Özel Ödülü"dür.


Prof.Dr. Selim ÇAĞATAY

Prof.Dr. Selim ÇAĞATAY

Başkan Yardımcısı, AR-GE Komitesi Koordinatörü, Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi
selimcagatay@yahoo.com

Selim Çağatay, 1966 Ankara doğumludur. ODTÜ Ekonomi Bölümünde lisans ve yüksek lisans derecesini tamamlamış, Yeni Zelanda-Lincoln Üniversitesi Ekonomi Bölümünden doktora derecesini almıştır. Temel ilgi alanları sürdürülebilir kalkınma ve ampirik iktisattır. Coğrafi işaretleri bir sürdürülebilirlik aracı, yöresel ürünleri ise bir kalkınma aracı olarak görmektedir. Şu ana kadar FAO, OECD, FEMISE, AB, TÜBİTAK ile birçok proje yürütmüş ve değişik kapasitelerde çalışmıştır. Atıf alan ulusal ve uluslararası yayınlara sahiptir. Halen Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır.


Yrd.Doç.Dr. Mehmet ZANBAK

Yrd.Doç.Dr. Mehmet ZANBAK

Yürütme Kurulu Tanıtım Koordinatörü, Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi, İletişim Komitesi Üyesi
mehmetzanbak@akdeniz.edu.tr

1981 Burdur doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu. Takip eden yıl Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalında başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini 2008 yılında tamamladı. Doktora derecesini aynı üniversite ve anabilim dalında 2014 yılında aldı. 2006-2014 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı ve halen Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksek Okulu'nda akademik çalışmalarını sürdürmektedir.


 Ali Şevki AKAY

Ali Şevki AKAY

Yürütme Kurulu Üyesi, İletişim Komitesi Üyesi
alisevkiakay@akdeniz.edu.tr

1979 Yılında Ankara’da doğmuş, 2000 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olduktan sonra 2005 yılında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilimdalı Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Doktora eğitimi tez aşamasında Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilimdalı’nda devam etmektedir. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 2004-2006 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde Araştırma Görevlisi ve 2006 yılından bugüne de Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Gıda ve tarım ürünlerinde ulusal ve uluslararası pazarlama, hızlı tüketim malları perakendeciliği konularında çalışmalar yapan AKAY, evli ve bir çocuk babasıdır.


1. Hukuk Komitesi
Dr. Didem ÖZGÜR

Dr. Didem ÖZGÜR

Hukuk Komitesi Koordinatörü, Biyoçeşitlilik Araştırma Grubu Üyesi
dozgur6@yahoo.com

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Bölümün’den yüksek lisans derecesini almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Ana Bilim Dalı Avrupa Çalışmaları Programın’dan “Coğrafi İşaretlerin Korunması: Avrupa Birliği’ndeki Hukuki Çerçeve ve Türkiye Uygulaması” isimli doktora tezi ile mezun olmuştur. Doktora eğitimi sırasında Dünya Fikri Haklar Örgütünün Cenevre’de düzenlediği Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Yaz Okuluna katılmıştır. Doktora eğitimi sırasında ve doktora sonrasında İsviçre’de Dünya Fikri Haklar Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütünde, Almanya’da Avrupa Hukuku Akademisin’de ve İspanya’da Magister Lvcentinvs Alicante Üniversitesin’de akademik çalışmalarda bulunmuştur. 2005 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi’nde uzman olarak çalışmaktadır. Coğrafi işaretler ile ilgili ulusal, uluslararası makaleleri ve bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. 2011 yılından itibaren Avrupa Alpbach Forumu Derneği Üyesi ve 2012 yılından itibaren Avrupa Tarım Ekonomistleri Derneği Üyesi’dir. Uzmanlık alanları Avrupa Birliği Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Avrupa Birliği Projeleri ve Fonları’dır.


 Peri Banu NEMUTLU

Peri Banu NEMUTLU

Hukuk Komitesi Üyesi
pbnemutlu@hotmail.com

1981 doğumludur. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Avukatlık stajını İstanbul Barosunda tamamladıktan sonra bir süre İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmıştır.

Lisansüstü çalışmalarını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Marka Hukuku üzerine tamamlamıştır. Türk Patent Enstitüsü Yeterlilik Sınavlarında başarılı bulunarak 2007 yılında Marka vekili, 2011 yılında Patent Vekili ünvanlarını kazanmıştır.

Adnan Menderes Üniversitesinde 2005 yılında öğretim elemanı olarak başladığı görevine 2009 yılından itibaren Sınai Haklar Destek Birimi Sorumlusu olarak devam eden Peri Banu NEMUTLU; Yerel Ürün korunması, markalaşma, şehir markalaşması , inovasyon ve girişimcilik konularında aktif çalışmalar ve projeler yürüten Markalaşma Yenilikçilik ve Kalite Geliştirme Derneği Kurucu Başkanı’dır.


 Derya KILIÇ

Derya KILIÇ

Hukuk Komitesi Üyesi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Fikri ve Sınai Mülkiyet alanında hizmet veren Adres Patent’te 14 yıldır çalışmaktadır. Son 2014’den beri Adres Patent’te Satış ve Pazarlama Müdürlüğü yapmaktadır. Üniversiteler-Ticaret ve Sanayi odaları-Tüketici dernekleri -Üretici grupları-Kamu Kurum ve Kuruluşlarda Sınai Mülkiyet alanında farkındalık oluşturmak için bilgilendirme seminerleri vermektedir.


 Dilara RENDE

Dilara RENDE

Hukuk Komitesi Üyesi

2008 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2009 yılında Marka ve Patent vekili olma hakkını elde etmiş; 2010 yılında Avukatlık Ruhsatını alarak mesleğe başlamıştır. Halihazırda Ankara'da avukatlık faaliyetlerini sürdürmektedir. Aynı zamanda kurucusu ve yöneticisi olduğu Matrika Patent Ofisi bünyesinde de marka, patent, tasarım ve coğrafi işaretlerle ilgili faaliyetlerine de devam etmektedir. Sınai Mülkiyet Hukuku'na ilişkin tüm seminer, toplantı ve programları takip etmektedir. Ankara Barosu Fikri Mülkiyet Kurulu üyesidir. 2017 yılında AVSA (Avukatlık ve Staj Akademisi) tarafından düzenlenen 4 günlük Marka Hukuku Eğitimine katılmıştır. Türkiye'nin coğrafi değerlerine ilişkin yüksek bir farkındalık yaratma niyetiyle Yücita üyesi olmuştur.


Dr. iur. Gökmen Gündoğdu

Dr. iur. Gökmen Gündoğdu

Hukuk Komitesi Üyesi, Kurumsal İlişkiler Komitesi, Sosyal Sorumluluk Komitesi
gokmen@gundogdupartners.com

2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk programında, sonradan kitap olarak da basılan “Türk Hukuku’nda Coğrafi İşaret Kavramı ve Korunması” başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2013 yılında Zürih Üniversitesi Hukuk Fakültesi İsviçre ve Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda “Das türkische Konzernrecht im Lichte des schweizerischen und deutschen Rechts” (İsviçre ve Alman Hukuku Işığında Türk Şirketler Topluluğu Hukuku) başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. 2007 yılından itibaren, aralarında ticaret odaları ve sektörlerinin önde gelen şirketleri de olmak üzere, çok sayıda kurum ve kuruluşa coğrafi işaretler ile ilgili ihtilaflarda hukuki destek vermiştir. Uzun yıllar boyunca İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu başta olmak üzere, birçok kurum bünyesinde “coğrafi işaretler hukuku” konusunda meslek içi eğitim seminerleri vermiştir. Coğrafi işaretler hukuku üzerine çok sayıda yayını ve tebliği bulunmaktadır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde “Dr. Öğr. Üyesi” olarak çalışmakta olup Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Reklam Hukuku ve Rekabet Hukuku derslerini vermektedir. Ağırlıklı olarak şirketler hukuku, rekabet hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, reklam hukuku, basın ve kitle iletişim hukuku ve uluslararası ticaret hukuku alanlarında çalışmaktadır. Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ve Max-Planck-Society burslarını almıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.


2. İletişim Komitesi
 Erdem AK

Erdem AK

İletişim Komitesi Koordinatörü
erdem.ak1@hotmail.com

1973 yılında Balıkesir’de doğdum. İlk ve ortaokulu kendi şehrimde okudum. Lise eğitimimi İstanbul-Kuleli Askeri Lisesi’nde tamamladım. Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü mezunuyum. Halen aynı Üniversite’de Girişimcilik Yüksek Lisans Programı öğrencisiyim. Özel sektörde değişik işletmeler adına çalıştım. Halen kurucusu ve yöneticisi olduğum ülkemizin tek medya ve yayıncılık kooperatifi olan MEDYAKOOP’ta çalışıyorum. Kooperatif adına yayınlanmakta olan ülkemizin tek haftalık tarım ve gıda gazetesi olan HASAT TÜRK’ün Genel Yayın Yönetmenliği görevini de yürütüyorum. Üyeliğini yaptığım değişik örgüt ve sivil toplum kuruluşlarında görev ve sorumluluklarım var. İyi seviyede İngilizce biliyorum. Evliyim ve bir oğlum var.


 Çimen ÇAMOĞLU

Çimen ÇAMOĞLU

Kurumsal İlişkiler Koordinatörü, Sosyal Sorumluluk Koordinatörü, İletişim Komitesi Üyesi
cimenmtlu@gmail.com

1980 yılında Antalya’da doğdu. 2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünden derece ile mezun oldu. 2003 yılında Aydın Ticaret Borsası Gıda laboratuvarında muhasebe memuru olarak başladığı görevine Aydın Ticaret Borsası Genel Sekreteri olarak 7 yıl devam etti. Aydın Ticaret Borsası’nda Kalite Sistemleri, Projeler, Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi ve Coğrafi işaretler konularında aktif çalıştı..TOBB Oda/Borsa Akreditasyona seçilerek,bir dönem görev yaptı.
Markalaşma,Yenilikçilik ve Kalite Geliştirme Derneği Başkanı olup,coğrafi işaretler ve girişimcilik konularında çalışmakta ve projelerde görev almaktadır.
9 yıllık yöresel ürünler üzerine çalışmalar yapan ve coğrafi işaretler aşktır diyen Çimen Çamoğlu şimdi Coğrafi işaretler iştir diyerek yoluna devam etmektedır.
Bir ilke imza atarak, işyerinde Türkiye’nin yöresel özvarlıklarını, coğrafi işaretlerini gelen müşterilereanlatarak, satış yapmanın yanı sıra sosyal boyutuna da önem vermektedir.
Çimenrengi Yöresel Ürünler Satış Mağazasında Türkiye’nin coğrafi işaretleri, organik, genetiği değişmemiş, şeker ilavesiz, probiyotik pek çok ürün satışa sunulmaktadır.Kendi isminden yola çıkarak oluşturduğu Çimenrengi markası, Türkiye’nin renkleri, Çimen’in seçtikleri anlamını taşımaktadır.


Yrd.Doç.Dr. Mehmet ZANBAK

Yrd.Doç.Dr. Mehmet ZANBAK

Yürütme Kurulu Tanıtım Koordinatörü, Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi, İletişim Komitesi Üyesi
mehmetzanbak@akdeniz.edu.tr

1981 Burdur doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu. Takip eden yıl Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalında başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini 2008 yılında tamamladı. Doktora derecesini aynı üniversite ve anabilim dalında 2014 yılında aldı. 2006-2014 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı ve halen Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksek Okulu'nda akademik çalışmalarını sürdürmektedir.


 Ali Şevki AKAY

Ali Şevki AKAY

Yürütme Kurulu Üyesi, İletişim Komitesi Üyesi
alisevkiakay@akdeniz.edu.tr

1979 Yılında Ankara’da doğmuş, 2000 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olduktan sonra 2005 yılında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilimdalı Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Doktora eğitimi tez aşamasında Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilimdalı’nda devam etmektedir. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 2004-2006 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde Araştırma Görevlisi ve 2006 yılından bugüne de Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Gıda ve tarım ürünlerinde ulusal ve uluslararası pazarlama, hızlı tüketim malları perakendeciliği konularında çalışmalar yapan AKAY, evli ve bir çocuk babasıdır.


 Berrin Bal ONUR

Berrin Bal ONUR

İletişim Komitesi Üyesi
berrinbalonur@gmail.com

1969 yılında İstanbul’da doğan Berrin Bal Onur, ITT BILKA’da özel müşteriler satış yöneticisi olarak başladığı kariyerine, Sabah ve Hürriyet dergi gruplarının çeşitli yayınlarında reklam müdürü ve reklam satış koordinatörü olarak devam etti. 1993-1994 yılları arasında İngiltere’de satış-pazarlama eğitimi aldı. Özel radyo yayıncılığının yeni geliştiği dönemde Show Radyo, Radyo 5, Radyo Nostalji ve Radyo Viva’nın kuruluş aşamalarında reklam grup koordinatörü göreviyle radyoların satış organizasyonlarını yapılandırdı ve yönetti. 2000 yılında Neşe Aksoy Biber ile birlikte Antre Gourmet’i kurdu. 2007 yılında profesyonel mutfak kariyerinde önemli bir yere sahip olan MSA/City&Guilds Uluslararası Profesyonel Aşçılık Okulu diplomasına sahip oldu. Neşe Aksoy Biber ile birlikte yazdıkları “Peynir Aşkına” ve “50 Peynirli Şehir-Balıkesir” adlı iki kitabı bulunan Onur, peynirle ilgili danışmanlık, eğitim, araştırma ve gezi çalışmalarını sürdürmektedir. Yönetim kurulu üyesi olduğu Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın dar gelirli kadınların liderliklerini, ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini güçlendirme çalışmaları içinde yer almaktadır. Berrin Bal Onur evli ve iki çocuk annesidir.


 Hasan ÖNDER

Hasan ÖNDER

İletişim Komitesi Üyesi
hasan@honder.net

Rize’nin Ardeşen İlçesinde 1965 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu ilçede bitirdi ve Yüksek Öğrenim için İstanbul’a giderek 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyeti sonrasında ticari hayata atılarak uzun yıllar doğu bloku ülkeleri (Bağımsız Milletler Topluluğu Ülkeleri ) ile turizm ve dış ticaret yaptı. Ekonomik kriz dönemlerinde ticari hayattan çekilerek 2 yıl öğretmenlik, daha sonra çok uluslu bir firmanın Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan temsilciliği yaptı. Bölge turizmin çeşitlenmesi ve yörenin tanıtılması için kurulan sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Dış İlişkiler Kurul Üyesi, TDF Rize İl Temsilciliği, Kano Rafting Hakemliği, Fotoğrafçılık, Fotoğraf Kulüplerinde üyelik, Milli Parklar Alan Kılavuzluğu, International Tea Comitte’nin Türkiye Temsilciliği, YÜCİTA İletişim Komitesi üyeliği gibi sosyal ve ekonomik alanlarda çalışmalar yapmaktadır. Halen Rize Ticaret Borsası Genel Koordinatörü olan Hasan ÖNDER özellikle milli içeceğimiz olan Türk Çayı’nın dünyada tanınırlığının arttırılması için borsa bünyesinde uluslararası bütün organizasyonlara katılmaktadır. İngilizce, Rusça, Gürcüce konuşan Önder evli ve üç çocuk babasıdır.


 Hatice Dilek Güneş

Hatice Dilek Güneş

İletişim Komitesi Üyesi, Kurumsal İlişkiler Komtesi Üyesi

1970 yılında İstanbulda doğdu. 1991 yılında Eskisehir Anadolu Üniversitesi Halkla Ilişkiler bölumünden mezun oldu. 1991 yılında İstanbul Tütünbank Menkul Kıymetler Müdürlügünde is hayatına başladı. Bir erkek çocuk sahibi. 1993 yılında Erdek Ticaret Odasinda Ticaret Sicil Müdürü olarak göreve basladı. 2000 yılından itibaren Erdek Ticaret Odası Genel Sekreterlik gorevini yürütmektedir. 2014 yılında ilçe kadınlarının kalkınması amacıyla kurulan, cografi isaretli ürünümüz "Kapıdağ Mor Soğanı"nin satış ve pazarlanması için kurulan "S.S. Bereketli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"nin kurucu ortaklarındandır.


 Kıvılcım Pınar Kocabıyık

Kıvılcım Pınar Kocabıyık

İletişim Komitesi Üyesi, Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi

1985 yılında İstanbul’da doğan Kıvılcım Pınar Kocabıyık Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun olduktan sonra Borusan Holding ‘Management Trainee’ ekibine seçildi. MINI Marka Satış ve Pazarlama ekibinde bir süre çalıştıktan sonra Borusan Holding’te Stratejik Satınalma Departmanında 8 yıl çalıştı. 2014 yılında kurulan 38-30 Çiftliğinde Genel Müdür olarak 3 yıl çalıştı . Stanford Üniversitesi’nde Nutrition üzerine eğitim alan Kocabıyık , şuan 38-30 çiftliğinde Genel Koordinatör olarak görev yapmakta olup Pennsylvania State Uni ‘ de Süt Ürünleri Üretimi ve Yönetimi eğitimine devam etmektedir. Gerek şirket çalışmalarında gerekse sosyal sorumluluk çalışmalarında sürdürülebilir tarım , iyi kaliteli besin , yöresel ürün , coğrafi işaret konularına büyük önem vermektedir. Kıvılcım Pınar Kocabıyık evli ve iki çocuk annesidir.


 Neşe AKSOY BİBER

Neşe AKSOY BİBER

İletişim Komitesi Üyesi
nesebiber@antregourmet.com

1971 yılında Adana’da doğan Neşe Aksoy Biber, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı bölümde iletişim yüksek lisansını tamamladı. İş hayatına Sabah dergi grubu reklam bölümünde başlayan Neşe Aksoy Biber, kariyerine Akşam gazetesinde reklam müdürü, ardından CNN TÜRK’te reklam grup koordinatörü olarak devam etti. 2001 yılında DigiTürk’te pazarlama ve projeler koordinatörü görevini üstlendi. Bu dönemde şirketin kurumsal kimlik çalışmalarını, e-ticaret ve pazar geliştirme faaliyetlerini yürüttü ve televizyon, radyo, dergi, internet mecralarının pazarlama faaliyetleri üzerinde çalıştı. 2000 yılında kurulan Antre Gourmet ile gurme gıda sektöründeki çalışmalarına başladı. Berrin Bal Onur ile birlikte yazdıkları “Peynir Aşkına” ve “50 Peynirli Şehir-Balıkesir” adlı iki kitabı bulunan Biber, peynirle ilgili danışmanlık, eğitim, araştırma ve gezi çalışmalarını sürdürmektedir. Halen Antre Gourmet kurucu ortağı olarak çalışan Neşe Aksoy Biber, Antre Gourmet Shop, Antre Pazarlama ve AntreGourmet online satış şirketlerinin operasyon faaliyetlerini gerçekleştirmekte, perakende satış mağazası, beşyıldızlı otel ve restorantlara, market ve satış noktalarına toptan ve markalı ürün satış-dağıtımı ve hizmetlerini yönetmektedir. (www.antregourmet.com) Neşe Aksoy Biber evli ve iki çocuk annesidir.


Dr. Pınar NACAK

Dr. Pınar NACAK

Kurumsal İlişkiler Komitesi Üyesi, İletişim Komitesi Üyesi
pnacak@gmail.com

1970 yılında, İzmir’de doğan Pınar Nacak, Ege Universitesi İzmir, Türkiye – Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden 1991, Ege Üniversitesi İzmir, Türkiye –Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Yüksek Lisans Programı’ndan 1995, Ege Üniversitesi İzmir, Türkiye –Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Doktora Programı’ndan 2004 yılında mezun olmuştur. Doktora tezi, Türkiye Pamuk Dış Ticaretinin Yapısı ve Bunun Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma ası altında, İzmir Ticaret Borsası, Yayını olarak basılmıştır. 1996 – 2000 döneminde, Dış Ticaret Uzmanı, Pazarlama Yetkilisi olarak Tarım Ürünleri Dış Ticaret Firmalarında görev almıştır. 2000 yılından bu yana İzmir Ticaret Borsası’nda Ar-Ge uzmanı, Ar-Ge Şefi ve Ar-Ge Müdürü olarak çalışan Nacak, 2010 y yılından bu yana Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, 2006 yılından bu yana Kalite Yönetim Temsilcisi ve Akreditasyon Sorumlusu görevini yürütmektedir. Tarım Ekonomistleri Derneği Üyesi, İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi, İzmir Kalkınma Ajansı Kümelenme Çalışma Gurubu Üyesi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı Değerlendirme Komitesi Üyesi, İzmir Tarım Grubu Üyesi, Apelasyon Dergisi yayın kurulu üyesi ve YÜCİTA(Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı) Üyesi olan Nacak evli ve iki çocuk annesidir.


3. Ar-Ge Komitesi
Prof.Dr. Selim ÇAĞATAY

Prof.Dr. Selim ÇAĞATAY

Başkan Yardımcısı, AR-GE Komitesi Koordinatörü, Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi
selimcagatay@yahoo.com

Selim Çağatay, 1966 Ankara doğumludur. ODTÜ Ekonomi Bölümünde lisans ve yüksek lisans derecesini tamamlamış, Yeni Zelanda-Lincoln Üniversitesi Ekonomi Bölümünden doktora derecesini almıştır. Temel ilgi alanları sürdürülebilir kalkınma ve ampirik iktisattır. Coğrafi işaretleri bir sürdürülebilirlik aracı, yöresel ürünleri ise bir kalkınma aracı olarak görmektedir. Şu ana kadar FAO, OECD, FEMISE, AB, TÜBİTAK ile birçok proje yürütmüş ve değişik kapasitelerde çalışmıştır. Atıf alan ulusal ve uluslararası yayınlara sahiptir. Halen Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır.


 Birol ULUŞAN

Birol ULUŞAN

AR-GE Komitesi Üyesi


 Enes ASLAN

Enes ASLAN

AR-GE Komitesi Üyesi


 Hilman KOPUZ

Hilman KOPUZ

AR-GE Komitesi Üyesi
hilmankopuz@hotmail.com

1986 Rize doğumludur. Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Rize’de seksen yıllık geçmişi ve Coğrafi İşaretli ürün olan Rize Kavurmasının 4. kuşak üreticisidir (Pınarbaşı Kavurma) Rize’de faaliyet gösteren RİDOK ( Rize doğal kaynakları ve yaban hayatı koruma derneği) üyesi olan Hilman evli ve iki kız çocuğu babasıdır.


Mimar Özlem SARI

Mimar Özlem SARI

AR-GE Komitesi Üyesi, Kalite ve Teknoloji Araştırma Grubu Üyesi, Kurumsal İlişkiler Komitesi Üyesi

-1965 yılında Ankara da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamladı. -1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde Mimarlık eğitimini tamamladı. -1987 yılında Eczacıbaşı holding de iş hayatına başladı. -1989 yılından evlendi ve Erdek’e yerleşti. - İş hayatına Erdek’te eşi ile ortak şirketlerinde devam ediyor. - İkisi erkek biri kız olmak üzere 3 çocuk sahibi. - 1992 yılından beri Erdek Yardımlaşma Derneği Üyesi. - 1999-2003 yılları arası Erdek Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. - 2013 yılından beri 2.dönem seçildiği Erdek Ticaret Odası Başkanlığı ve 2013 yılından beri 2.dönem seçildiği TOBB Turizm Kurulu Başkanlığı Görevini yürütmektedir. - 2014 yılından beri Erdek Kent Konseyi yönetim kurulu üyesidir. - 2014 yılında İlçe kadınlarının kalkınması amacıyla kurduğu Coğrafi işaretli ürünümüz “Kapıdağ Mor Soğanı” nın temellerini attığı S.S Bereketli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin Başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. - 2016 yılında S.S Erdek Turizm geliştirme Kooperatifini kurmuştur. - 2017 yılında 162 sayılı Marmarabirlik Kooperatifi yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.


3.1 Ekonomik Araştırmalar Grubu
Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU

Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU

Başkan, Uluslararası İlişkiler Komitesi Koordinatörü, Ekonomik Araştırmalar Grubu Üyesi
yavuztekelioglu@gmail.com

“Akdeniz Üniversitesinden 2009 yılında emekli olan Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu 1968 Mülkiye mezunu olup doktora öğrenimini Fransa Montpellier 1 Üniversitesi’nde yapmıştır. 1977-93 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde çalışan, Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu bu üniversitede 1982 de Doçent, 1989 yılında Profesör olmuştur. 17 mayıs 1993 tarihinde Akdeniz Üniversitesi’ne atanan Prof. Tekelioğlu bu Üniversitede kuruluşunu gerçekleştirdiği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı (1993-2002) ve 1995 Barcelona Zirvesi sonrası kuruluşuna öncülük ettiği “Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi” müdürlüğü (1998-2009) görevlerini yürütmüştür. Çalışma alanı “Tarım Ekonomisi ve Politikaları” olan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu son 20 yıldır “ Yöresel ürünler ve Coğrafi İşaretler” konusunda çalışmakta olup bu alanda Fransa Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü ile birlikte oluşturulan “Akdeniz Araştırma Ağı”nın Türkiye yürütücülüğünü yapmaktadır. Başta Akdeniz Üniversitesi “Sosyal Bilimler Alanında Hizmet” ödülü (1998), “ Çevre Hizmet ” ödülü ( 2004) ile “Türkiye Ekonomi Kurumu Akademik Hizmet Ödülü” (2010), olmak üzere ulusal ve “ABD Uluslararası İşletmecilik Geliştirme Derneği (IMDA), Yılın Uluslararası İşletmecilik Dekanı ödülü” ile Fransa Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bilim alanında “Şovalye” ve “Officier” nişanları gibi uluslararası ödüllerin sahibi bulunmaktadır. Kendisinin son ödülü Coğrafi İşaretler konusundaki öncü çalışmalarıyla, tarım ekonomisi ve politikalarına yaptığı katkılar nedeniyle TMMOB, Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 11 Ocak 2016 tarihinde verilen "2015 Yılı Özel Ödülü"dür.


Prof.Dr. Selim ÇAĞATAY

Prof.Dr. Selim ÇAĞATAY

Başkan Yardımcısı, AR-GE Komitesi Koordinatörü, Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi
selimcagatay@yahoo.com

Selim Çağatay, 1966 Ankara doğumludur. ODTÜ Ekonomi Bölümünde lisans ve yüksek lisans derecesini tamamlamış, Yeni Zelanda-Lincoln Üniversitesi Ekonomi Bölümünden doktora derecesini almıştır. Temel ilgi alanları sürdürülebilir kalkınma ve ampirik iktisattır. Coğrafi işaretleri bir sürdürülebilirlik aracı, yöresel ürünleri ise bir kalkınma aracı olarak görmektedir. Şu ana kadar FAO, OECD, FEMISE, AB, TÜBİTAK ile birçok proje yürütmüş ve değişik kapasitelerde çalışmıştır. Atıf alan ulusal ve uluslararası yayınlara sahiptir. Halen Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır.


 Celal BÜLBÜL

Celal BÜLBÜL

Ekonomik Araştırmalar Grubu Üyesi, Kalite ve Teknoloji Araştırma Grubu Üyesi
cbulbul@hotmail.com

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bitirdikten sonra 2007 yılından beri fiilen Finike’de narenciye üreticiliği ile uğraşmaktayım. Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek lisansın ardından da Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği’nin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenerek kendi bahçelerimize verdiğim hizmeti Finike’ye taşımış bulunmaktayım. Bu konulara ilaveten yeni kurmuş olduğumuz meyve-sebze işleme tesisinde, nar ekşisi, çeşitli reçeller, pekmez vb. ürünleri üretmekteyiz. Finike Portakalı’na Coğrafi İşareti kazandırmış bir kurum olan Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği’nin yönetim kurulu başkanıyım. Finike Ziraat Odası, Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği, Antalya Ziraat Müh. Odası üyesiyim.


Dr. Kemalettin TAŞDAN

Dr. Kemalettin TAŞDAN

Ekonomik Araştırmalar Grubu Üyesi
ktasdan@gmail.com

1971 yılında Ankara’da doğmuştur. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı yıl lisans derecesini aldığı bölümde yüksek lisans öğrenimine başlamış, 1996’da araştırma görevlisi olarak (50/d) atanmış ve 2005’te doktorasını tamamlamıştır. Ardından 2007’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü)’nde mühendis olarak çalışmaya başlamıştır ve halen bu enstitüdeki görevine devam etmektedir. İlgi alanları arasında tarımsal pazarlama, uluslararası tarım ürünleri ticareti, geleneksel ürünler ve coğrafi işaretler konuları gelmektedir.


 Selçuk Can TEZ

Selçuk Can TEZ

Ekonomik Araştırmalar Grubu Üyesi, Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
selcukcantez@gmail.com


Prof. Dr. Ummuhan GÖKOVALI

Prof. Dr. Ummuhan GÖKOVALI

Ekonomik Araştırmalar Grubu Üyesi
ummuhan@mu.edu.tr

Ummuhan Gokovali 1970 yılında Muğla’nın Gökova köyünde doğmuştur. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuş, 1993 yılında YÖK’ün açtığı ulusal sınavda başarılı olarak yüksek öğrenim için yurtdışı bursu kazanmıştır. 1996 yılında Oklahoma Eyalet Üniversitesi İktisat Bölümü’nden yüksek lisans derecesini, 2003 yılında ise ODTÜ İktisat Bölümü’nden doktora derecesini almıştır. 2003 yılından beri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları arasında fikri ve sınai mülkiyet hakları ve ekonomisi, turizm ekonomisi, yoksulluk ve kadın yoksulluğu konuları gelmektedir. Bu alanlarda saygın uluslar arası ve ulusal dergilerde çok sayıda bilimsel yayınları bulunmaktadır. Mezun ve devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora danışmanlıkları bulunan Gökovalı, ulusal ve uluslar arası dergilerde danışma kurulu üyeliği ve hakemlik görevleri yapmaktadır.


3.2 Kültürel Araştırmalar Grubu
Doç. Dr. İlkay Kanık

Doç. Dr. İlkay Kanık

Kültürel Araştırmalar Komitesi Üyesi

İlkay Kanık, Beykent Üniversitesi- Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün kurucu öğretim üyesidir.. İstanbul Üniversitesi-İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nü bitiren İlkay Kanık, Marmara Üniversitesi-Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü-Ortadoğu Sosyoloji ve Antropolojisi Bölümü'nden yüksek lisans, Marmara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü'nden, “Seyirlik Yemek: Moderniteden Postmoderniteye Yemeğin Sinematografisi” tezi ile doktora derecesi almıştır. Daha sonra 2013 ve 2014 yılları arasında New York-The New School’da, Food Studies Bölümü'nde doktora sonrası akademik çalışma yaptı; Prof. Fabio Paresecoli denetiminde Amerika, İtalya, Türkiye ve Hindistan’ın gastronomik kültürel miraslarını ve görsel yemek kültürlerini filmler üzerinden karşılaştırarak inceledi. Aynı zamanda, New York Üniversitesi’nde Restoran Yönetimi üzerine sertifika dereceleri aldı. New York’da ICE-Institute of Culinary Education’da, Yemek ve Medya konulu programa katıldı. Beyoğlu'ndaki Üçüncü Mevkii lokantasında aşçı olarak çalıştı. Gastro Gösteri, Gastro Sinema, Gastro Endişe adlı üç kitabı yayınlanmıştır.


3.3 Biyoçeşitlilik Araştırma Grubu
Dr. Didem ÖZGÜR

Dr. Didem ÖZGÜR

Hukuk Komitesi Koordinatörü, Biyoçeşitlilik Araştırma Grubu Üyesi
dozgur6@yahoo.com

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Bölümün’den yüksek lisans derecesini almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Ana Bilim Dalı Avrupa Çalışmaları Programın’dan “Coğrafi İşaretlerin Korunması: Avrupa Birliği’ndeki Hukuki Çerçeve ve Türkiye Uygulaması” isimli doktora tezi ile mezun olmuştur. Doktora eğitimi sırasında Dünya Fikri Haklar Örgütünün Cenevre’de düzenlediği Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Yaz Okuluna katılmıştır. Doktora eğitimi sırasında ve doktora sonrasında İsviçre’de Dünya Fikri Haklar Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütünde, Almanya’da Avrupa Hukuku Akademisin’de ve İspanya’da Magister Lvcentinvs Alicante Üniversitesin’de akademik çalışmalarda bulunmuştur. 2005 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi’nde uzman olarak çalışmaktadır. Coğrafi işaretler ile ilgili ulusal, uluslararası makaleleri ve bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. 2011 yılından itibaren Avrupa Alpbach Forumu Derneği Üyesi ve 2012 yılından itibaren Avrupa Tarım Ekonomistleri Derneği Üyesi’dir. Uzmanlık alanları Avrupa Birliği Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Avrupa Birliği Projeleri ve Fonları’dır.


Prof. Dr. Mitat ŞAHİN

Prof. Dr. Mitat ŞAHİN

Biyoçeşitlilik Araştırma Grubu Koordinatörü
mitats@hotmail.com

Kars 1968 doğumlu olan Mitat Şahin, Atatürk Üniveristesi Kars Veteriner Fakültesinden 1990 yılınında mezun olduktan sonra, aynı yıl mezun olduğu Fakültenin Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak akademik yaşamına başladı. Doktora Eğitimini 1996 yılında tamamladı. 1997-2003 yılları arası Yardımcı Doçent, 2003-2008 yılları arası Doçent olarak hizmet verdikten sonra 2008 yılından bu tarafa Prof. Dr. olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmalarını zoonotik hastalıklar üzerine yoğunlaştırmış olan Şahin, Kafkas Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Enstitü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı gibi çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel çalışmalarda ve projelerde görev almıştır. Son yıllarda yerel değerlerimizin mikro kalkınmada önemi üzerinde çalışmaktadır. Bu anlamda ülkemizde yerel ürünlerin ekonimik değer olması ve coğarfi işaretler üzerine farkındalık oluşturma çabaları için YÜCİTA üyesi olmuştur.


Prof. Dr. Bayram Murat ASMA

Prof. Dr. Bayram Murat ASMA

Biyoçeşitlilik Araştırma Grubu Üyesi, Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
bayram.asma@inonu.edu.tr

1988 Yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Ege Üniversitesinde, doktorasını Yüzüncü Yıl Üniversitesinde tamamladı. 1990-1993 arasında Van Tarım İl Müdürlüğünde mühendis, 1993-1999 arasında Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsünde Araştırmacı olarak çalıştı. 1999 yılında İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümüne Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı. 2007 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör oldu. 2008-2011 yılları arasında İnönü Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksekokulu’nda Müdür olarak görev yaptı. 2001 yılından beri İnönü Üniversitesi Kayısı Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir. 2011 yılından beri İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Kayısı konusunda tek veya ortak yazarla hazırlanmış 8 kitabı, 71 bilimsel yayını bulunmaktadır. TUBİTAK, DPT, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İnönü Üniversitesi ve Kalkınma Ajanları tarafından desteklenen 35 projede yürütücü, araştırıcı veya danışman olarak görev yaptı. 2011 yılından beri Türkiye, Fransa, Almanya, Çin ve Azerbaycan ile birlikte Yedinci Çerçeve Programı “STONE Genetic Diversity of Stone Fruit Trees (Apricot, Peach and Cherry) in Europe, Caucasus and Central Asia” projesinde Türkiye koordinatörü olarak görev yapmaktadır.


 Cem KÖSEMECİ

Cem KÖSEMECİ

Biyoçeşitlilik Araştırma Grubu Üyesi, Kalite ve Teknoloji Araştırma Grubu Üyesi
cemkosemeci@gmail.com

1991 yılında İstanbul’da doğan Cem Kösemeci, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamış; 2014 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Erasmus+ Programı kapsamında Polonya Lomza State University of Applied Sciences’da 9 ay boyunca öğrenim görmüş, daha sonra MTT Agrifood Research Finland’da 3 ay boyunca stajyer olarak görev yapmıştır. Halen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı’nda lisansüstü çalışmalarını yürütmektedir. 2014 yılından itibaren özel sektörde gıda mühendisi olarak mesleğini sürdüren Kösemeci, 2016 yılından bu yana Gıda Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği görevini yürütmektedir. Ayrıca, Bolu Kent Konseyi Gıda Çalışma Grubu kurucu üyesi ve temsilcisidir.


3.4 Kalite ve Teknoloji Araştırma Grubu
Prof. Dr. Mitat ŞAHİN

Prof. Dr. Mitat ŞAHİN

Biyoçeşitlilik Araştırma Grubu Koordinatörü
mitats@hotmail.com

Kars 1968 doğumlu olan Mitat Şahin, Atatürk Üniveristesi Kars Veteriner Fakültesinden 1990 yılınında mezun olduktan sonra, aynı yıl mezun olduğu Fakültenin Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak akademik yaşamına başladı. Doktora Eğitimini 1996 yılında tamamladı. 1997-2003 yılları arası Yardımcı Doçent, 2003-2008 yılları arası Doçent olarak hizmet verdikten sonra 2008 yılından bu tarafa Prof. Dr. olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmalarını zoonotik hastalıklar üzerine yoğunlaştırmış olan Şahin, Kafkas Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Enstitü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı gibi çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel çalışmalarda ve projelerde görev almıştır. Son yıllarda yerel değerlerimizin mikro kalkınmada önemi üzerinde çalışmaktadır. Bu anlamda ülkemizde yerel ürünlerin ekonimik değer olması ve coğarfi işaretler üzerine farkındalık oluşturma çabaları için YÜCİTA üyesi olmuştur.


 Celal BÜLBÜL

Celal BÜLBÜL

Ekonomik Araştırmalar Grubu Üyesi, Kalite ve Teknoloji Araştırma Grubu Üyesi
cbulbul@hotmail.com

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bitirdikten sonra 2007 yılından beri fiilen Finike’de narenciye üreticiliği ile uğraşmaktayım. Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek lisansın ardından da Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği’nin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenerek kendi bahçelerimize verdiğim hizmeti Finike’ye taşımış bulunmaktayım. Bu konulara ilaveten yeni kurmuş olduğumuz meyve-sebze işleme tesisinde, nar ekşisi, çeşitli reçeller, pekmez vb. ürünleri üretmekteyiz. Finike Portakalı’na Coğrafi İşareti kazandırmış bir kurum olan Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği’nin yönetim kurulu başkanıyım. Finike Ziraat Odası, Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği, Antalya Ziraat Müh. Odası üyesiyim.


 Cem KÖSEMECİ

Cem KÖSEMECİ

Biyoçeşitlilik Araştırma Grubu Üyesi, Kalite ve Teknoloji Araştırma Grubu Üyesi
cemkosemeci@gmail.com

1991 yılında İstanbul’da doğan Cem Kösemeci, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamış; 2014 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Erasmus+ Programı kapsamında Polonya Lomza State University of Applied Sciences’da 9 ay boyunca öğrenim görmüş, daha sonra MTT Agrifood Research Finland’da 3 ay boyunca stajyer olarak görev yapmıştır. Halen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı’nda lisansüstü çalışmalarını yürütmektedir. 2014 yılından itibaren özel sektörde gıda mühendisi olarak mesleğini sürdüren Kösemeci, 2016 yılından bu yana Gıda Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği görevini yürütmektedir. Ayrıca, Bolu Kent Konseyi Gıda Çalışma Grubu kurucu üyesi ve temsilcisidir.


Mimar Özlem SARI

Mimar Özlem SARI

AR-GE Komitesi Üyesi, Kalite ve Teknoloji Araştırma Grubu Üyesi, Kurumsal İlişkiler Komitesi Üyesi

-1965 yılında Ankara da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamladı. -1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde Mimarlık eğitimini tamamladı. -1987 yılında Eczacıbaşı holding de iş hayatına başladı. -1989 yılından evlendi ve Erdek’e yerleşti. - İş hayatına Erdek’te eşi ile ortak şirketlerinde devam ediyor. - İkisi erkek biri kız olmak üzere 3 çocuk sahibi. - 1992 yılından beri Erdek Yardımlaşma Derneği Üyesi. - 1999-2003 yılları arası Erdek Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. - 2013 yılından beri 2.dönem seçildiği Erdek Ticaret Odası Başkanlığı ve 2013 yılından beri 2.dönem seçildiği TOBB Turizm Kurulu Başkanlığı Görevini yürütmektedir. - 2014 yılından beri Erdek Kent Konseyi yönetim kurulu üyesidir. - 2014 yılında İlçe kadınlarının kalkınması amacıyla kurduğu Coğrafi işaretli ürünümüz “Kapıdağ Mor Soğanı” nın temellerini attığı S.S Bereketli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin Başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. - 2016 yılında S.S Erdek Turizm geliştirme Kooperatifini kurmuştur. - 2017 yılında 162 sayılı Marmarabirlik Kooperatifi yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.


4. Uluslararası İlişkiler Komitesi
Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU

Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU

Başkan, Uluslararası İlişkiler Komitesi Koordinatörü, Ekonomik Araştırmalar Grubu Üyesi
yavuztekelioglu@gmail.com

“Akdeniz Üniversitesinden 2009 yılında emekli olan Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu 1968 Mülkiye mezunu olup doktora öğrenimini Fransa Montpellier 1 Üniversitesi’nde yapmıştır. 1977-93 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde çalışan, Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu bu üniversitede 1982 de Doçent, 1989 yılında Profesör olmuştur. 17 mayıs 1993 tarihinde Akdeniz Üniversitesi’ne atanan Prof. Tekelioğlu bu Üniversitede kuruluşunu gerçekleştirdiği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı (1993-2002) ve 1995 Barcelona Zirvesi sonrası kuruluşuna öncülük ettiği “Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi” müdürlüğü (1998-2009) görevlerini yürütmüştür. Çalışma alanı “Tarım Ekonomisi ve Politikaları” olan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu son 20 yıldır “ Yöresel ürünler ve Coğrafi İşaretler” konusunda çalışmakta olup bu alanda Fransa Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü ile birlikte oluşturulan “Akdeniz Araştırma Ağı”nın Türkiye yürütücülüğünü yapmaktadır. Başta Akdeniz Üniversitesi “Sosyal Bilimler Alanında Hizmet” ödülü (1998), “ Çevre Hizmet ” ödülü ( 2004) ile “Türkiye Ekonomi Kurumu Akademik Hizmet Ödülü” (2010), olmak üzere ulusal ve “ABD Uluslararası İşletmecilik Geliştirme Derneği (IMDA), Yılın Uluslararası İşletmecilik Dekanı ödülü” ile Fransa Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bilim alanında “Şovalye” ve “Officier” nişanları gibi uluslararası ödüllerin sahibi bulunmaktadır. Kendisinin son ödülü Coğrafi İşaretler konusundaki öncü çalışmalarıyla, tarım ekonomisi ve politikalarına yaptığı katkılar nedeniyle TMMOB, Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 11 Ocak 2016 tarihinde verilen "2015 Yılı Özel Ödülü"dür.


Prof.Dr. Selim ÇAĞATAY

Prof.Dr. Selim ÇAĞATAY

Başkan Yardımcısı, AR-GE Komitesi Koordinatörü, Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi
selimcagatay@yahoo.com

Selim Çağatay, 1966 Ankara doğumludur. ODTÜ Ekonomi Bölümünde lisans ve yüksek lisans derecesini tamamlamış, Yeni Zelanda-Lincoln Üniversitesi Ekonomi Bölümünden doktora derecesini almıştır. Temel ilgi alanları sürdürülebilir kalkınma ve ampirik iktisattır. Coğrafi işaretleri bir sürdürülebilirlik aracı, yöresel ürünleri ise bir kalkınma aracı olarak görmektedir. Şu ana kadar FAO, OECD, FEMISE, AB, TÜBİTAK ile birçok proje yürütmüş ve değişik kapasitelerde çalışmıştır. Atıf alan ulusal ve uluslararası yayınlara sahiptir. Halen Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır.


 Kıvılcım Pınar Kocabıyık

Kıvılcım Pınar Kocabıyık

İletişim Komitesi Üyesi, Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi

1985 yılında İstanbul’da doğan Kıvılcım Pınar Kocabıyık Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun olduktan sonra Borusan Holding ‘Management Trainee’ ekibine seçildi. MINI Marka Satış ve Pazarlama ekibinde bir süre çalıştıktan sonra Borusan Holding’te Stratejik Satınalma Departmanında 8 yıl çalıştı. 2014 yılında kurulan 38-30 Çiftliğinde Genel Müdür olarak 3 yıl çalıştı . Stanford Üniversitesi’nde Nutrition üzerine eğitim alan Kocabıyık , şuan 38-30 çiftliğinde Genel Koordinatör olarak görev yapmakta olup Pennsylvania State Uni ‘ de Süt Ürünleri Üretimi ve Yönetimi eğitimine devam etmektedir. Gerek şirket çalışmalarında gerekse sosyal sorumluluk çalışmalarında sürdürülebilir tarım , iyi kaliteli besin , yöresel ürün , coğrafi işaret konularına büyük önem vermektedir. Kıvılcım Pınar Kocabıyık evli ve iki çocuk annesidir.


 Selma TOZANLI

Selma TOZANLI

Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi
tozanli@iamm.fr

Selma Tozanlı, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamış, 1973 yılında da O.D.T.Ü. Beşeri İlimler Fakültesinden sosyoloji lisans diploması almıştır. Aynı yıl Fransa’ya doktora öğrenimine giden Tozanlı, 1981 yılında Universite de Montpellier I’den ekonomi doktora diplomasını almış ve 1983 yılında da, önceden stajyer olarak girdiği Montpellier Akdeniz Tarım Bilimleri Enstitüsünde (CIHEAM-IAMM) öğretim üyesi-araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştır. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Pazarlama dalında doçentlik ünvanını, 2009 yılında ise Montpellier I Üniversitesi’nden İşletme Bilimleri dalında “Habilitation à Diriger des Recherche” ünvanını almıştır.

S. Tozanlı, çok uluslu gıda şirketlerinin yapısı ve yayılma stratejileri, Akdeniz ülkeleri gıda sanayiinin yapısı, tarım-gida zincirinde yapılaşma, yöresel ürün değer zincirleri, şirket stratejileri, gibi konularda uzmanlaşmıştır ve uluslararası yayınlar vardır. Birçok Avrupa Birliği araştırma projelerinde de etkin olarak çalışmıştır.


5. Kurumsal İlişkiler Komitesi
 Çimen ÇAMOĞLU

Çimen ÇAMOĞLU

Kurumsal İlişkiler Koordinatörü, Sosyal Sorumluluk Koordinatörü, İletişim Komitesi Üyesi
cimenmtlu@gmail.com

1980 yılında Antalya’da doğdu. 2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünden derece ile mezun oldu. 2003 yılında Aydın Ticaret Borsası Gıda laboratuvarında muhasebe memuru olarak başladığı görevine Aydın Ticaret Borsası Genel Sekreteri olarak 7 yıl devam etti. Aydın Ticaret Borsası’nda Kalite Sistemleri, Projeler, Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi ve Coğrafi işaretler konularında aktif çalıştı..TOBB Oda/Borsa Akreditasyona seçilerek,bir dönem görev yaptı.
Markalaşma,Yenilikçilik ve Kalite Geliştirme Derneği Başkanı olup,coğrafi işaretler ve girişimcilik konularında çalışmakta ve projelerde görev almaktadır.
9 yıllık yöresel ürünler üzerine çalışmalar yapan ve coğrafi işaretler aşktır diyen Çimen Çamoğlu şimdi Coğrafi işaretler iştir diyerek yoluna devam etmektedır.
Bir ilke imza atarak, işyerinde Türkiye’nin yöresel özvarlıklarını, coğrafi işaretlerini gelen müşterilereanlatarak, satış yapmanın yanı sıra sosyal boyutuna da önem vermektedir.
Çimenrengi Yöresel Ürünler Satış Mağazasında Türkiye’nin coğrafi işaretleri, organik, genetiği değişmemiş, şeker ilavesiz, probiyotik pek çok ürün satışa sunulmaktadır.Kendi isminden yola çıkarak oluşturduğu Çimenrengi markası, Türkiye’nin renkleri, Çimen’in seçtikleri anlamını taşımaktadır.


Dr. iur. Gökmen Gündoğdu

Dr. iur. Gökmen Gündoğdu

Hukuk Komitesi Üyesi, Kurumsal İlişkiler Komitesi, Sosyal Sorumluluk Komitesi
gokmen@gundogdupartners.com

2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk programında, sonradan kitap olarak da basılan “Türk Hukuku’nda Coğrafi İşaret Kavramı ve Korunması” başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2013 yılında Zürih Üniversitesi Hukuk Fakültesi İsviçre ve Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda “Das türkische Konzernrecht im Lichte des schweizerischen und deutschen Rechts” (İsviçre ve Alman Hukuku Işığında Türk Şirketler Topluluğu Hukuku) başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. 2007 yılından itibaren, aralarında ticaret odaları ve sektörlerinin önde gelen şirketleri de olmak üzere, çok sayıda kurum ve kuruluşa coğrafi işaretler ile ilgili ihtilaflarda hukuki destek vermiştir. Uzun yıllar boyunca İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu başta olmak üzere, birçok kurum bünyesinde “coğrafi işaretler hukuku” konusunda meslek içi eğitim seminerleri vermiştir. Coğrafi işaretler hukuku üzerine çok sayıda yayını ve tebliği bulunmaktadır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde “Dr. Öğr. Üyesi” olarak çalışmakta olup Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Reklam Hukuku ve Rekabet Hukuku derslerini vermektedir. Ağırlıklı olarak şirketler hukuku, rekabet hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, reklam hukuku, basın ve kitle iletişim hukuku ve uluslararası ticaret hukuku alanlarında çalışmaktadır. Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ve Max-Planck-Society burslarını almıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.


 Hatice Dilek Güneş

Hatice Dilek Güneş

İletişim Komitesi Üyesi, Kurumsal İlişkiler Komtesi Üyesi

1970 yılında İstanbulda doğdu. 1991 yılında Eskisehir Anadolu Üniversitesi Halkla Ilişkiler bölumünden mezun oldu. 1991 yılında İstanbul Tütünbank Menkul Kıymetler Müdürlügünde is hayatına başladı. Bir erkek çocuk sahibi. 1993 yılında Erdek Ticaret Odasinda Ticaret Sicil Müdürü olarak göreve basladı. 2000 yılından itibaren Erdek Ticaret Odası Genel Sekreterlik gorevini yürütmektedir. 2014 yılında ilçe kadınlarının kalkınması amacıyla kurulan, cografi isaretli ürünümüz "Kapıdağ Mor Soğanı"nin satış ve pazarlanması için kurulan "S.S. Bereketli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"nin kurucu ortaklarındandır.


Mimar Özlem SARI

Mimar Özlem SARI

AR-GE Komitesi Üyesi, Kalite ve Teknoloji Araştırma Grubu Üyesi, Kurumsal İlişkiler Komitesi Üyesi

-1965 yılında Ankara da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamladı. -1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde Mimarlık eğitimini tamamladı. -1987 yılında Eczacıbaşı holding de iş hayatına başladı. -1989 yılından evlendi ve Erdek’e yerleşti. - İş hayatına Erdek’te eşi ile ortak şirketlerinde devam ediyor. - İkisi erkek biri kız olmak üzere 3 çocuk sahibi. - 1992 yılından beri Erdek Yardımlaşma Derneği Üyesi. - 1999-2003 yılları arası Erdek Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. - 2013 yılından beri 2.dönem seçildiği Erdek Ticaret Odası Başkanlığı ve 2013 yılından beri 2.dönem seçildiği TOBB Turizm Kurulu Başkanlığı Görevini yürütmektedir. - 2014 yılından beri Erdek Kent Konseyi yönetim kurulu üyesidir. - 2014 yılında İlçe kadınlarının kalkınması amacıyla kurduğu Coğrafi işaretli ürünümüz “Kapıdağ Mor Soğanı” nın temellerini attığı S.S Bereketli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin Başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. - 2016 yılında S.S Erdek Turizm geliştirme Kooperatifini kurmuştur. - 2017 yılında 162 sayılı Marmarabirlik Kooperatifi yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.


Dr. Pınar NACAK

Dr. Pınar NACAK

Kurumsal İlişkiler Komitesi Üyesi, İletişim Komitesi Üyesi
pnacak@gmail.com

1970 yılında, İzmir’de doğan Pınar Nacak, Ege Universitesi İzmir, Türkiye – Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden 1991, Ege Üniversitesi İzmir, Türkiye –Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Yüksek Lisans Programı’ndan 1995, Ege Üniversitesi İzmir, Türkiye –Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Doktora Programı’ndan 2004 yılında mezun olmuştur. Doktora tezi, Türkiye Pamuk Dış Ticaretinin Yapısı ve Bunun Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma ası altında, İzmir Ticaret Borsası, Yayını olarak basılmıştır. 1996 – 2000 döneminde, Dış Ticaret Uzmanı, Pazarlama Yetkilisi olarak Tarım Ürünleri Dış Ticaret Firmalarında görev almıştır. 2000 yılından bu yana İzmir Ticaret Borsası’nda Ar-Ge uzmanı, Ar-Ge Şefi ve Ar-Ge Müdürü olarak çalışan Nacak, 2010 y yılından bu yana Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, 2006 yılından bu yana Kalite Yönetim Temsilcisi ve Akreditasyon Sorumlusu görevini yürütmektedir. Tarım Ekonomistleri Derneği Üyesi, İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi, İzmir Kalkınma Ajansı Kümelenme Çalışma Gurubu Üyesi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı Değerlendirme Komitesi Üyesi, İzmir Tarım Grubu Üyesi, Apelasyon Dergisi yayın kurulu üyesi ve YÜCİTA(Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı) Üyesi olan Nacak evli ve iki çocuk annesidir.