YÜciTA Bülten Sayı 8 Çıktı!!!

Ekibimiz

Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU

Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU

Yürütme Kurulu Başkanı, Uluslararası İlişkiler Komitesi Koordinatörü
yavuztekelioglu@gmail.com

“Akdeniz Üniversitesinden 2009 yılında emekli olan Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu 1968 Mülkiye mezunu olup doktora öğrenimini Fransa Montpellier 1 Üniversitesi’nde yapmıştır. 1977-93 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde çalışan, Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu bu üniversitede 1982 de Doçent, 1989 yılında Profesör olmuştur. 17 mayıs 1993 tarihinde Akdeniz Üniversitesi’ne atanan Prof. Tekelioğlu bu Üniversitede kuruluşunu gerçekleştirdiği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı (1993-2002) ve 1995 Barcelona Zirvesi sonrası kuruluşuna öncülük ettiği “Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi” müdürlüğü (1998-2009) görevlerini yürütmüştür. Çalışma alanı “Tarım Ekonomisi ve Politikaları” olan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu son 20 yıldır “ Yöresel ürünler ve Coğrafi İşaretler” konusunda çalışmakta olup bu alanda Fransa Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü ile birlikte oluşturulan “Akdeniz Araştırma Ağı”nın Türkiye yürütücülüğünü yapmaktadır. Başta Akdeniz Üniversitesi “Sosyal Bilimler Alanında Hizmet” ödülü (1998), “ Çevre Hizmet ” ödülü ( 2004) ile “Türkiye Ekonomi Kurumu Akademik Hizmet Ödülü” (2010), olmak üzere ulusal ve “ABD Uluslararası İşletmecilik Geliştirme Derneği (IMDA), Yılın Uluslararası İşletmecilik Dekanı ödülü” ile Fransa Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bilim alanında “Şovalye” ve “Officier” nişanları gibi uluslararası ödüllerin sahibi bulunmaktadır. Kendisinin son ödülü Coğrafi İşaretler konusundaki öncü çalışmalarıyla, tarım ekonomisi ve politikalarına yaptığı katkılar nedeniyle TMMOB, Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 11 Ocak 2016 tarihinde verilen "2015 Yılı Özel Ödülü"dür.


Prof.Dr. Selim ÇAĞATAY

Prof.Dr. Selim ÇAĞATAY

Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı, Ar-Ge Komitesi Koordinatörü, Ekonomik Araştırmalar Grubu
selimcagatay@yahoo.com

Selim Çağatay, 1966 Ankara doğumludur. ODTÜ Ekonomi Bölümünde lisans ve yüksek lisans derecesini tamamlamış, Yeni Zelanda-Lincoln Üniversitesi Ekonomi Bölümünden doktora derecesini almıştır. Temel ilgi alanları sürdürülebilir kalkınma ve ampirik iktisattır. Coğrafi işaretleri bir sürdürülebilirlik aracı, yöresel ürünleri ise bir kalkınma aracı olarak görmektedir. Şu ana kadar FAO, OECD, FEMISE, AB, TÜBİTAK ile birçok proje yürütmüş ve değişik kapasitelerde çalışmıştır. Atıf alan ulusal ve uluslararası yayınlara sahiptir. Halen Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır.


 Çimen ÇAMOĞLU

Çimen ÇAMOĞLU

Kurumsal İlişkiler Komitesi Koordinatörü, Sosyal Sorumluluk Komitesi Koordinatörü
cimenmtlu@gmail.com

1980 yılında Antalya’da doğdu. 2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünden derece ile mezun oldu. 2003 yılında Aydın Ticaret Borsası Gıda laboratuvarında muhasebe memuru olarak başladığı görevine Aydın Ticaret Borsası Genel Sekreteri olarak 7 yıl devam etti. Aydın Ticaret Borsası’nda Kalite Sistemleri, Projeler, Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi ve Coğrafi işaretler konularında aktif çalıştı..TOBB Oda/Borsa Akreditasyona seçilerek,bir dönem görev yaptı.
Markalaşma,Yenilikçilik ve Kalite Geliştirme Derneği Başkanı olup,coğrafi işaretler ve girişimcilik konularında çalışmakta ve projelerde görev almaktadır.
9 yıllık yöresel ürünler üzerine çalışmalar yapan ve coğrafi işaretler aşktır diyen Çimen Çamoğlu şimdi Coğrafi işaretler iştir diyerek yoluna devam etmektedır.
Bir ilke imza atarak, işyerinde Türkiye’nin yöresel özvarlıklarını, coğrafi işaretlerini gelen müşterilereanlatarak, satış yapmanın yanı sıra sosyal boyutuna da önem vermektedir.
Çimenrengi Yöresel Ürünler Satış Mağazasında Türkiye’nin coğrafi işaretleri, organik, genetiği değişmemiş, şeker ilavesiz, probiyotik pek çok ürün satışa sunulmaktadır.Kendi isminden yola çıkarak oluşturduğu Çimenrengi markası, Türkiye’nin renkleri, Çimen’in seçtikleri anlamını taşımaktadır.


Yrd.Doç.Dr. Mehmet ZANBAK

Yrd.Doç.Dr. Mehmet ZANBAK

Yürütme Kurulu Tanıtım Koordinatörü
mehmetzanbak@akdeniz.edu.tr

1981 Burdur doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu. Takip eden yıl Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalında başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini 2008 yılında tamamladı. Doktora derecesini aynı üniversite ve anabilim dalında 2014 yılında aldı. 2006-2014 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı ve halen Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksek Okulu'nda akademik çalışmalarını sürdürmektedir.


Dr. Didem ÖZGÜR

Dr. Didem ÖZGÜR

Hukuk Komitesi Koordinatörü
dozgur6@yahoo.com

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Bölümün’den yüksek lisans derecesini almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Ana Bilim Dalı Avrupa Çalışmaları Programın’dan “Coğrafi İşaretlerin Korunması: Avrupa Birliği’ndeki Hukuki Çerçeve ve Türkiye Uygulaması” isimli doktora tezi ile mezun olmuştur. Doktora eğitimi sırasında Dünya Fikri Haklar Örgütünün Cenevre’de düzenlediği Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Yaz Okuluna katılmıştır. Doktora eğitimi sırasında ve doktora sonrasında İsviçre’de Dünya Fikri Haklar Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütünde, Almanya’da Avrupa Hukuku Akademisin’de ve İspanya’da Magister Lvcentinvs Alicante Üniversitesin’de akademik çalışmalarda bulunmuştur. 2005 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi’nde uzman olarak çalışmaktadır. Coğrafi işaretler ile ilgili ulusal, uluslararası makaleleri ve bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. 2011 yılından itibaren Avrupa Alpbach Forumu Derneği Üyesi ve 2012 yılından itibaren Avrupa Tarım Ekonomistleri Derneği Üyesi’dir. Uzmanlık alanları Avrupa Birliği Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Avrupa Birliği Projeleri ve Fonları’dır.


Prof. Dr. Mitat ŞAHİN

Prof. Dr. Mitat ŞAHİN

Biyoçeşitlilik Araştırma Grubu Koordinatörü
mitats@hotmail.com

Kars 1968 doğumlu olan Mitat Şahin, Atatürk Üniveristesi Kars Veteriner Fakültesinden 1990 yılınında mezun olduktan sonra, aynı yıl mezun olduğu Fakültenin Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak akademik yaşamına başladı. Doktora Eğitimini 1996 yılında tamamladı. 1997-2003 yılları arası Yardımcı Doçent, 2003-2008 yılları arası Doçent olarak hizmet verdikten sonra 2008 yılından bu tarafa Prof. Dr. olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmalarını zoonotik hastalıklar üzerine yoğunlaştırmış olan Şahin, Kafkas Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Enstitü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı gibi çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel çalışmalarda ve projelerde görev almıştır. Son yıllarda yerel değerlerimizin mikro kalkınmada önemi üzerinde çalışmaktadır. Bu anlamda ülkemizde yerel ürünlerin ekonimik değer olması ve coğarfi işaretler üzerine farkındalık oluşturma çabaları için YÜCİTA üyesi olmuştur.